Aktuality a činnosti výboru

Zápis z Valné hromady Spolku Výboru nezávislého ICT průmyslu

 

Datum a místo konání Valné hromady:

25.listopadu 2021 od 10:30 v zasedací místnosti společnosti Dial Telecom a. s., na adrese Corso Karlín, Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8

 

Svolavatel:

Prezidium  

 

Přítomni:

Jakub Rejzek                            Michaela Drugdová

Martin Dvořák                           Patrik Brom

Česky

Vážený pane Rejzku,

 

jak jsem dříve slíbil, posílám odpověď i na Váš druhý e-mail. Zároveň se omlouvám za meškání se svou reakcí.

 

Česky

Nový text Všeobecného oprávnění 12 pro provoz RLAN. 

Všeobecné oprávnění nově připojuje pásmo 5,2 a 5,8 GHz. Máme k dispozici nové kmitočty, u kterých jsou však třeba zcela nové certifikace pro zařízení. Informace k nutnosti certifikace u aktuálních zařízení na trhu přineseme v dalším měsíci. Využití pásem má další netechnické podmínky. 
Otevření pásem RLAN je velkým úspěchem dlouhodobé práce členů PPS. Je třeba ocenit práci některých konkrétních zaměstnanců ČTÚ a jejich osobní nasazení. 

Česky

Vážený pane řediteli,
především mi dovolte mírně opožděně vám pogratulovat k nástupu do funkce ředitele jednoho z
bezesporu nejdůležitějších úřadů v Česku, navíc úřadu, který má za sebou nezpochybnitelné úspěchy i v
reprezentaci naší země, například na loňském cvičení Locked Shields. Jako zástupce asociace, která
sdružuje především operátory pevné (kabelové i bezdrátové) služby, od poskytovatelů páteřních služeb,
po lokální a regionální poskytovatele služeb připojení k sítím elektronických komunikací, se velmi těším
na vzájemnou spolupráci.

Česky

Ve veřejné konzultaci pro změnu VOR_14 pro pásmo 56 MHz jsme uplatnili tyto připomínky: 

NÁZEV návrhu opatření KE KONZULTACI:

čj. ČTÚ-16 392/2020-613

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s.§

Vrátkov 116

282 01 Český Brod

IČO (bylo-li přiděleno): 04731123

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):

Česky

V pondělí 6.4. jsme absolvovali jednání s O2 kvůli stížnostem členů na nefunkčnost služeb O2 TV a reakcí ze strany O2. 

Služby OTT IPTV O2 často vypadávali, nabídli jsme jim prostor pro nasazení CDN v propojovacích bodech sítí. Ukázalo se, že není problém v kapacitě odchozího směrů směrem od NIX.cz, kde O2 provozuje interface do ostatních sítí v internetu. Doložili to ukázkou z grafu zátěže od začátku roku. Dodávám, že na platformě běží kromě O2TV také iVysílání ČT.

Česky

Tento týden proběhlo jednání sektoru za účasti Rady ČTÚ. Setkání proběhlo  na popud ministra Havlíčka. 

Ministr v souvislosti s koronavirovou epidemíí požaduje vyjádření sektoru k situaci. Předtím na Twitteru naznačil, že by chtěl po sektoru například neodpojování neplatících klientů. To by samozřejmě dalo vzniknout omluvě za neplacení za naše služby a závažně poškodilo sektor. Situaci jsme zvládli, ale nyní v rámci sektoru připravujeme pro MPO prohlášení o stavu sítí a přístupu k zákazníkům. 

Česky

Česky

V příloze naleznete dokument s připomínkami VNICTP z.s. k výzvě Odborná konzultace Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz.

Česky

V příloze nalezente dopis Mgr. Ing. Hany Továrkové, který je reakcí na připomínky pana Martina Dvořáka a pana Martina Tuzara k výběrovému řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům v pásmu 700 MHz a 3400-3600 MHz.

Česky

Stránky