Dotace

Zveřejňujeme přehled dotačních možností pro oblast KYBERBEZPEČNOST v období 2021-2027 

Česky

Naši asociaci požádal Telekomunikační úřad o poskytnutí informací na následující otázky:

 

1. Je podle Vašeho názoru a zkušeností nutné a potřebné uložit poskytování dílčí služby přístupu k internetu, včetně připojení potřebného pro využívání služby přístupu k internetu v rámci univerzální služby jako povinnost? Uveďte argumenty podporující Vaše tvrzení.

2. Pokud je odpověď na otázku č. 1 záporná, domníváte se, že je taková služba na trhu dostupná i bez uložení povinnosti v rámci univerzální služby? Uveďte argumenty podporující Vaše tvrzení.

Česky

Ve stanoveném termínu, jako členové Pracovní skupiny Mapování, uplatňujeme připomínky ve veřejného konzultaci. 

Česky

Vážení členové pracovní skupiny Mapování,

 

s ohledem na zaslané připomínky jsme aktualizovali Avízo výzvy a Pravidla pro žadatele a příjemce, které zasílám přílohou.

Statistické údaje vyhodnocujeme podle výsledků 1. kola veřejné konzultace.

Rovněž je v řešení otázka zapojení velkých podniků.

 

Česky