Dotační podpora


---------- Forwarded message ---------
Od: Jakub Rejzek <jakub.rejzek@vnictp.cz>
Date: po 11. 1. 2021 v 18:21
Subject: Re: Conference call for Skylink
To: Leon Thoolen <L.Thoolen@stream-group.nl>, <E.Verdult@stream-group.nl>

Dear Leon and Erwin,

Česky

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 8. prosince online konferenci, kde představí možnosti a návrhy na využití evropských fondů v České republice v příštích letech. Konference proběhne online a bude živě streamovaná na stránkách www.dotaceEU.cz. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů představí společně s partnery aktuální stav příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti.

Česky

Touto cestou bych Vám rád poskytl v rámci pracovní skupiny mapování, naši analýzu o pokrytí škol sítěmi NGA.

Tento výstup vznikl ve spolupráci s MŠMT a na podkladě dat, která máme od ČTÚ z každoročního geografického sběru dat.

 

Z řad podnikatelského sektoru bylo avizován zájem o tyto informace mimo jiné pro využití v rámci CSR aktivit

Česky

Z textu emailu PS Mapování při MPO a ČTÚ,

 

Vážení kolegové, 

dovoluji si zaslat návrh změn do dokumentu Nápověda k VHCN. Změny jsou škrtnuté a doplněné je podtržené. Nejde o žádné revoluční změny, ale o úpravu terminologie k obvykle používané. 

V sektoru jsme nestihnuli realizovat všeobecnou diskuzi, tak proběhla pouze mezi některými asociacemi a technickými experty. Je proto možné, že obdržíte ještě další návrhy. 

Česky

Připomínky k NPO po vypořádání k odeslání na Vládu

Česky

Zásadní připomínky k NPO 

Česky

Vážení kolegové,

 

Protože jsme součástí užší konzultační skupiny, dostali jsme k dispozici tabulky a prezentace, které v posledních týdnech formulují s MPO členové NERV. Jsme průběžně žádáni o konzultace, tedy vidíme, že materiál je již v téměř finální podobě, ve které bude předložený sektoru k diskuzi.  

Po posledním summitu EU v Bruselu byla přidělena vysoká suma peněz do cca 5ti fondů (rozepíšu v newsletteru), ze kterých je možné čerpat také na rozvoj vysokorychlostního internetu.

 

Česky
Česky
Česky

Vážení kolegové, 

 

protože v dalším skrutiniu dotačních projektů z OP PIK bylo přiděleno skoro půl miliardy korun pro regionální operátory, tzn. projekty byly scháleny a budou po provedení prací vyplaceny, rozhdodli jsme se podpořit ty z vás, kteří uvažují nad přihlášením projektu do aktuální výzvy. 

Hlavním důvodem je celá řada projektů regionálních operátorů, které musely být zamítnuté pro administrativní pochybení. 

 

Česky

Stránky