Dotační podpora

V příloze dostáváte k posouzení materiál MPO s názvem Národní plán obnovy.

 

Jde o strategický dokument pro čerpání finančního příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost, majícího podpořit investice do evropské ekonomiky, který bude předložen ke schválení příslušným orgánům EU.

 

Vzhledem ke stanovené délce připomínkového řízení v rozsahu 10 pracovních dnů, prosím o Vaše vyjádření k materiálu do středy 21. dubna 2021.

Česky

Příští výzva na jaře 2022, z Recovery fondu, kde je možné čerpat i v Praze. 

 

Data budou v létě. ČTÚ HH říká 15.7. 

 

Viktor Filip navrhuje chránit pouze připojená místa. Probíhá debata, zda to není proti GBER. 

 

HH rozebírá možnosti. 

 

FS: bude pro nejbližší výzvu možno použít bezdrátové připojení

PF: ano, pokud bude splňovat kritéria

Česky

Stručný přehled hlavních komponent relevantních pro kyberbezpečnost a digitalizaci:

1.1 Digitální služby občanům a firmám (MV)

Změna: Alokace po prioritizaci k 9. 4. 2021: 2,955 mld. Kč.

Reformy:

Digitální služby pro koncové uživatele

Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu

Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům

eHealth – nepatrně rozšířeny cíle, Kyberbezpečnost zmíněna jen pro nemocnice v Praze.

Digitální služby v resortu justice

 

Česky

prosím podívejte se do změněných alokací do NPO. Materiál je interní. 

Česky

EU: WiFi4EU
Evropská komise se rozhodla prodloužit instalační období všem příjemcům WIFi4EU, aby umožnila každé dotčené obci dokončit své projekty. Implementační období je prodlouženo o 6 měsíců pro všechny příjemce všech 4 výzev WiFi4EU. 

Česky

Vážení kolegové, 

 

posílám shrnutí a postup. Protože téma nebylo na jednání Výboru dokončeno, vyžádal jsem si pozvánku na další zasedání. Pozval jsem se, prostřednictvím našich poslanců, na další jednání s tématem spojená. Kdo chce jít se mnou dejte prosím vědět

 

 

Shrnutí: 

 

Informace z jednáni

Česky
Česky

Národní plán obnovy k únoru 2021 

Česky


---------- Forwarded message ---------
Od: Jakub Rejzek <jakub.rejzek@vnictp.cz>
Date: po 11. 1. 2021 v 18:21
Subject: Re: Conference call for Skylink
To: Leon Thoolen <L.Thoolen@stream-group.nl>, <E.Verdult@stream-group.nl>

Dear Leon and Erwin,

Česky

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 8. prosince online konferenci, kde představí možnosti a návrhy na využití evropských fondů v České republice v příštích letech. Konference proběhne online a bude živě streamovaná na stránkách www.dotaceEU.cz. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů představí společně s partnery aktuální stav příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti.

Česky

Stránky