Dotační podpora

Touto cestou bych Vám rád poskytl v rámci pracovní skupiny mapování, naši analýzu o pokrytí škol sítěmi NGA.

Tento výstup vznikl ve spolupráci s MŠMT a na podkladě dat, která máme od ČTÚ z každoročního geografického sběru dat.

 

Z řad podnikatelského sektoru bylo avizován zájem o tyto informace mimo jiné pro využití v rámci CSR aktivit

Česky

Z textu emailu PS Mapování při MPO a ČTÚ,

 

Vážení kolegové, 

dovoluji si zaslat návrh změn do dokumentu Nápověda k VHCN. Změny jsou škrtnuté a doplněné je podtržené. Nejde o žádné revoluční změny, ale o úpravu terminologie k obvykle používané. 

V sektoru jsme nestihnuli realizovat všeobecnou diskuzi, tak proběhla pouze mezi některými asociacemi a technickými experty. Je proto možné, že obdržíte ještě další návrhy. 

Česky

Připomínky k NPO po vypořádání k odeslání na Vládu

Česky

Zásadní připomínky k NPO 

Česky

Vážení kolegové,

 

Protože jsme součástí užší konzultační skupiny, dostali jsme k dispozici tabulky a prezentace, které v posledních týdnech formulují s MPO členové NERV. Jsme průběžně žádáni o konzultace, tedy vidíme, že materiál je již v téměř finální podobě, ve které bude předložený sektoru k diskuzi.  

Po posledním summitu EU v Bruselu byla přidělena vysoká suma peněz do cca 5ti fondů (rozepíšu v newsletteru), ze kterých je možné čerpat také na rozvoj vysokorychlostního internetu.

 

Česky
Česky
Česky

Vážení kolegové, 

 

protože v dalším skrutiniu dotačních projektů z OP PIK bylo přiděleno skoro půl miliardy korun pro regionální operátory, tzn. projekty byly scháleny a budou po provedení prací vyplaceny, rozhdodli jsme se podpořit ty z vás, kteří uvažují nad přihlášením projektu do aktuální výzvy. 

Hlavním důvodem je celá řada projektů regionálních operátorů, které musely být zamítnuté pro administrativní pochybení. 

 

Česky

Dobrý den,

 

obracím se na Vás s informací o jednání ve věci dotační podpory pro výstavbu backhaulu, které se uskutečnilo v pátek 19. 6. 2020 na MPO.

 

Česky

Vážení kolegové, 

 

prosím věnujte prosím pozornost veřejné konzultaci ke změně GBER, tedy Blokové výjimce, podle které se čerpají dotace. 

 

Termín veřejné konzultace je: 11.05.2020 to 06.07.2020

 

Je nutné věnovat pozornost zejména tomuto textu návrhu:

 

Česky

Stránky