Dotační podpora

Připomínky UPC/VODAFONE k dotazníku Backhaule 

Česky

Vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání připomínek do předběžné veřejné konzultace posílá pan Jakub Rejzek update podrobností k pásmu 26 GHz, který můžete uplatnit pro přípravu připomínek k předběžné konzultaci pro otevření pásma.

Další, rámcové informace se dotýkají rozšíření pásem 5,8 GHz, 5,2 GHz a rozšíření RLAN do 6,4 GHz. 

26 GHz:

Česky

 

MPO zahájilo další veřejnou konzultaci nad navrženými intervenčními oblastmi. 

Veřejná konzultace bude otevřena pro podání připomínek a podnětů do 17. února 2020. 

Veřejná konzultace je organizována za účelem ochrany již existujících, nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech (ZSJ).

Česky

Zápis z jednání pracovní skupiny Mapování ze dne 17.12. 2019 najdete v příloze.

Česky

Do meziresortního připomínkového řízení doputoval návrh nového Stavebního zákona

 

Je zjevné, že současný SZ po svém schválení v roce 2006 dopadl na rychlost schvalování staveb, a stal se jednou z příčin nedostatečné výstavby infrastruktury. Právě proto nesmíme dopustit dalšído důsledku nedomyšlenou rekodifikaci. 

Česky

Česky

Schválení Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací na jednání vlády České republiky

 

Česky

V agendě komunikace s municipalitami pracuje VNICTP celkem úspěně, aktuálně jsme dostali pozvánku na setkání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou

 

Popis Vašich potíží v tomto kraji, zejména v povolování staveb, ceně služebností či koordinace výstavby můžete zasílat na jakub.rejzek[zavináč]vnictp.cz.

 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete pravidelnou informaci:

Ø  o materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám (nové, s termínem v následujícím týdnu, a ke kterým jsme uplatnili   připomínky),

Ø  dění v Poslanecké sněmovně a v Senátu;

Ø  o programu schůze vlády;

Ø  o výsledku vypořádaných připomínek za měsíc říjen

Ø  analýzu uplatněných připomínek za říjen.

 

Pozvánky do výborů PSP a Senátu a tisky naleznete v aktivním odkazu přílohy obsahující informace o dění v parlamentu. 

Česky

ČTÚ v návaznosti na konání workshopu s odbornou veřejností pořádaného dne 21. 8. 2019 Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „Úřad“) na téma Změny v pravidelném sběru dat prostřednictvím systému ESD za rok 2019 informoval o vypořádání došlých připomínek, zmíněné dokumenty naleznete v příloze:

Již v průběhu workshopu vyvstala dvě témata, k nimž proběhla diskuse:

Česky

Stránky