Dotační podpora

Česky

Mapování backhaulu

Předběžné výsledky sběru dat ukazují že cca 911 obcí (pod 5000 obyvatel) nemá vysokorychlostní přístupový bod. Komise je v této oblasti velmi aktivní a tlačí MPO ke spuštění výzvy v této oblasti ještě v tomto programovém období i když je otázkou možnost realizace projektů v tak krátké době. Je tedy možná výzva na začátku roku 2021.

Důvodem tlaku jsou i finanční prostředky které by na dotace mely v příštím období zásadně poklesnout, nyní se uvažuje cca 2,3mldKč, MPO lobuje za alespoň 4mldKč.

Česky

V příloze naleznete dopis předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, reagující na připomínky k materiálu „Záměr Úřadu stanovit závazné definice vybraných parametrů služeb přístupu k internetu“.

Česky

Návrh 5G strategie MPO tak, jak jej připravila PS na MPO po odmítnutí naší přítomnosti (všech asociací) pouze se zástupci mobilních sítí. Dokument je poplatný jejich pohledu na věc. 

Není zcela nesprávný, ale rozhodně je velmi nekomplexní. 

Materiál Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR naleznete v příloze.

Česky

Na dotačním webu MPO byla vyhlášena veřejná konzultace k dalšímu, plánovanému kolu dotačních projektů:  www.verejnakonzultace.cz

Na adrese http://www.verejnakonzultace.cz/verejna-konzultace-2019/ uvolnilo MPO veřejnou konzultaci pro poslední kolo dotací v kohezním období 2020. Bližší informace naleznete v dokumentu v příloze.

Česky

MPO se rozhodnulo vyhlásit další dotační výzvu z programu OP PIK, a to ještě pro toto období do roku 2022 (2020 s pravidlem n+3).

Vzhledem k časové tísni předpokládáme úspěch i pro rádiové projekt. Podmínky budou stejné jako posledně, více méně. Nová je mapa bílých, černých a šedých míst. Je složená z dat sebraných v roce 2018. 

Je možné, že MPO bude požadovat doložení některých Vašich projektů, a to formou alespoň základního investičního přehledu a plánu. Budou takto postupovat u vytypovaných míst. 

Česky

Ve čtvrtek 24. října 2019 od 10:00 hodin v sídle HK ČR  (FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, Praha 1, vchod A, 4. patro) bude konat celokomorová porada

Organizační informace a program jednání Vám budou rozeslány s předstihem.

V rámci porady bude možné projednat účast jednotlivých komor na projektu iniciovaném J. Koptou s názvem KOMORNÍK (viz příloha).

Oběd bude zajištěn v restauraci Olive Food s.r.o., která je situována v přízemním podlaží Florentina, vouchery obdržíte u prezence.

Česky

 

Dne 21. 8. 2019 proběhlo na MPO jednání k transpozici kodexu pro elektronické komunikace. Pan Martin Dvořák zaslal pracovní text úplného znění zákona č. 127/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. 

MPO indikovalo následující harmonogram prací:

- do konce srpna MPO očekává nové konsolidované připomínky asociací (ČAEK a jiní indikovali že zašlou)

- během září MPO projedná na poradě vedení a následně spustí meziresort. Do spuštění meziresortu zřejmě ještě dojde k jednání s asociacemi ohledně jejich připomínek.

Česky

V příloze naleznete pravidelnou informaci:

  •   o materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám (nové, s termínem v následujícím týdnu, a ke kterým jsme uplatnili   připomínky),
  •   dění v Poslanecké sněmovně a Senátu;
  •   vláda čerpá prázdniny;
  •   o výsledku vypořádaných připomínek za měsíc červenec a
  •   analýzu uplatněných připomínek za červenec.

 

Česky

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

na základě včerejší dohody zasílám:

1)      finální fomrulář a průvodní text k mapování optické konktivity.

2)      anonymní dotazník.

Dotazníky budou zaslány v týdnu po 19.8. 

 

Soubory jsou v příloze. 

Česky

Stránky