Dotační podpora

Dokumenty v příloze jsou materiálem Národní koncepce realizace politiky soudržnosti /kohezní dotační politiky. Evropská komise vidí oblast modernizace infrastruktury až ve 3. kategorii. Dále i integrovaný územní rozvoj vzdálenějších venkovských oblastí.  Přitom obě tyto oblasti považuje ČR za prioritní.

Česky

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete k případným připomínkám materiál, kterým chce VNICTP odůvodnit návrh dalšího snížení poplatkův pevné službě. Měl by vést k značnému snížení cen IO pro PTP spoje do malých obcí. 

 

K uplatnění připomínek má dojít do pátku 31.5.

Česky

Vážení a milí kolegové,


dovoluji si zaslat termíny na workshopy k druhé výzvě dotačních výzev pro podporu výstavby sítí vysokorychlostního internetu.

 

ČECHY:

 

Termín: 5. března 2019 od 10:00

Místo konání:  Dial Telecom, a.s., Corso Karlín, Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8-Karlín  

 

 

MORAVA:

 

Termín: 6. března 2019 od 09:00

Místo konání: pobočka VanCo.cz s.r.o. Pavlovická 43, 773 00 Olomouc

 

 

 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete formulář pro sběr dat, který si, prosím, pečlivě prostudujte, a případně připravte Vaše systémy pro možnost exportu těchto dat s předstihem. 

Česky

Vážení členové,

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 2. kolo dotačních výzev pro podporu výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Dotace lze žádat na projekty v bílých oblastech v této mapě:

www.verejnakonzultace.cz

Oproti neúspěšné 1. výzvě se program změnil v minimalizaci požadavků na velikost projektu. V každé intervenční oblasti může být více projektů, pokud se nepřekrývají.

Česky

Diskuse k Akčnímu plánu obsahovala několik zásadních témat:

Česky

MPO zveřejnilo vypořádání veřejné konzultace k druhé vlně výzvy NGA dotací:

 

MPO v termínu veřejné konzultace (do 21.12.2018) přijalo celkem 179 připomínek provozovatelů sítí, představitelů obcí a dalších subjektů, které se týkaly celkem 301 Základních sídelních jednotek (ZSJ).

Vypořádání těchto připomínek je ZDE(.pdf)

Pro případnou potřebu komunikace s pracovníky MPO, kteří pracují na vypořádání připomínek k veřejné konzultaci je stále otevřena emailová adresa pripominky@mpo.cz.

 

Česky


Chtěl bych Vás jakožto zástupce platformy odborné veřejnosti informovat, že MPO dokončilo práce na Veřejné konzultaci, při niž byly doručené připomínky zpracovány a budou předmětem vypořádání, které MPO zveřejní do konce tohoto týdne. Dodatečná data o pokrytí byla ze strany MPO akceptována a budou promítnuta do mapy tzv. Bílých míst, která bude pokladem pro nadcházející výzvu.

 

Česky

Odkaz: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-162_en.htm

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu kupónový systém na podporu zavádění širokopásmových služeb v Řecku s rychlostí stahování nejméně 100 megabitů za sekundu. Toto opatření přispěje ke snížení digitální propasti při omezení narušení hospodářské soutěže.

Česky

Stránky