Dotační podpora

19.12.2018 proběhlo jednání Pracovní skupiny pro mapování na MPO.
Jednou z diskutovaných otázek byla nutnost mapování aktivních vysokorychlostních připojení pro dotační program formou voucherů dle záměru v příloze.

Výsledkem jednání bylo, že na začátku roku ČTÚ modifikuje sběr dat aktivních přípojek (ne jen dostupnost služby), kdy doplní i pole o rychlostech (zřejmě 30, 100Mb, více).
Tzn. připravte se prosím na tuto novou povinnost v roce 2019.

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. podepsal Memorandum o spolupráci na rozvoji vysokorychlostního internetu se Sdružením měst a obcí České republiky. 

SMS ČR podpoří naše body pro usnadnění výstavby, především v rurálních oblastech. Za velmi důležité považujeme body ve smyslu koordinace výstavby, a databáze záměrů pro společnou přípravu projektů.

 

 

Česky

V příloze naleznete předběžný text výzvy a vymezenízpůsobilých výdajů pro 2. výzvu OP PIK. 

 

Nedořešené body:

Nedořešené body:  tyto body budou ještě předmětem dalšího jednání s relevantními subjekty ČTÚ,ÚOHS,MMR,

Česky

V příloze naleznete stručné shrnutí jednání Pracovní skupiny pro mapování sítí konaného dne  26.11.2018. Máte-li návrh na úpravu či doplnění, neváhejte kontaktovat pana Ing. Jiřího Bittera na adrese bitter@mpo.cz.

Česky

Na této adrese naleznete krátký dotazník, týkající se zavádění vysokorychlostního internetu do obcí, výzvy "Dešťovka pro obce" z Operačního programu Životní prostředí, a kotlíkových dotazů. Autorem dotazníku je Sdružení místních samospráv ČR:

Vyjádření pana Rejzka je následující:

Česky

Jak jsme již anoncovali MPO dnem 15.11. spustilo novou veřejnou konzultaci k navrhovaným intervenčním oblastem pro připravované druhé kolo Výzvy Vysokorychlostní internet. Tato veřejná konzultace je otevřena pro připomínky do 21.12.2018, konzultace  je dostupná na webu: www.verejnakonzultace.cz

 

Text výzvy a ostatních dokumentů je stále diskutován ale zásadní rozdíly proti první výzvě budou zřejmě 4 hlavní:

1. uznatelnost nákladů na aktivní prvky (stále diskutováno jaké přesně mikrovlnné spoje)

Např.:

Česky

V příloze naleznete zápis z jednání k novému Národnímu plánu, které se uskutečnilo dne 7. listopadu 2018. Dále je přiloženo stanovisko platformy k Národnímu plánu a prezentace EK, z níž vyplývají pravidla veřejné podpory v oblasti vysokorychlostního internetu v budoucím  programovacím období. Na této stránce naleznete odkaz na dokument EK, na jejímž základě byly stanoveny cíle gigabitové společnosti.

Česky

Dobrý den

 

dovolujeme si Vás informovat, že MPO dnem 15.11. spustilo novou veřejnou konzultaci k navrhovaným intervenčním oblastem pro připravované druhé kolo Výzvy Vysokorychlostní internet.  Ta je zaměřena na podporu výstavby a modernizaci sítí s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu pro ty lokality, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu nebyl možný.

 

Česky

Agentura IDATE dodává data FTTH Councl, který je velmi aktivní při EU orgánech a vydává pro naši zemi až alarmující statistiky pentrace FTTH/B technologií. 

Ukázalo se, dle přiložené tabulky, že zdroje dat poskytnuté IDATE pro ČR mapují pokrytí pouze od dvou společností, a to RIO Media a Smart Comp. 

Česky

Vážení kolegové, 

zveřejňuji pro členy VNICTP info od náměstkyně Letáčkové Nebeské z MMR. V příloze Stanovisko a Příklad komunikace. Veďte to jako důvěrné.

-------

Dobrý den,

situaci jsme u nás probrali s ohledem na Vámi poskytnuté dokumenty.

Vycházíme z následujících předpokladů:

 

Česky

Stránky