Podpora výstavby NGA sítí

–Pásma: 5725-5850 MHz a 5150-5250 MHz (nově – outdoor)

–Veřejná konzultace k návrhu PVRS-24 a VO-R/12 zahájena 20. 1. 2021

Registrace uživatelů i stanic bude rovněž na webu rlan.ctu.cz

–Registrují se jen AP, uvádí se jen GPS; v návrhu VO-R/12 je také podmínka k uvádění portálem přiděleného ID v SSID stanice AP

–V pásmu 5,8 GHz jsou navíc ochranné zóny (mýto, vojenské prostory):

Předpoklad otevření Duben 2021

Česky

V příloze naleznete připomínky k Národnímu plánu sítí s velmi vysokou kapacitou

Česky

Vážení členové PPS Spektrum,

 

s ohledem na probíhající proces aukce kmitočtů, který by mohl částečně omezit otevřenou a tvůrčí diskusi u některých témat, navrhujeme do zápisu rozeslaného 12. 8. 2020 doplnit několik aktualizací (jsou revizemi v přiloženém dokumentu), přijmout jej tichou procedurou do 30. 10. 2020 a další web-meeting PPS uspořádat až po skončení aukce.

 

Česky
Česky
Česky

V příloze naleznete připomínky VNICTP k národnímu plánu pro vástavbu sítí velmi vysoké kapacity. Dokument slouží po schválení vládou jako součást národní strategie. Notifikuje jej Evropská komise, řídí se podle něj čerpání dotací v kohezním období 2021+

Česky

V příloze najdete texty pozměnovacích návrhů tak, jak jsme je připravili pro druhé čtení zákona 416/2009Sb. o usnadnění výstavby, tzv. liniový zákon,. 

 

Česky

Materiál obsahuje informaci o plnění Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 v období červen 2018 – květen 2020 v kontextu strategie Digitální Česko. V rámci Informace jsou popsány hlavní výsledky implementace Strategie, kterých bylo v hodnoceném období dosaženo. Materiál obsahuje návrhy konkrétních opatření na podporu uvedení dosažených výsledků do běžného užívání včetně vypracování návrhu potřebných změn současného regulačního rámce oblasti prostorových informací.

Česky

Připomínky Sekce IT a Telekomunikací, připravené kolegiem VNICTP z.s. 

Česky

Připomínky k návrhu Stavebního zákona od MPO z března 2020. Do toho materiálu byli uplatněny připomínky VNICTP 

Česky

Stránky