Regulace

  1. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ,zatím nezasedal ani není naplánované žádné zasedání https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=200
  2. Bod 1 – tedy odsun termínu výmazu r.č. z OP 31. 12. 2021 – musí být aktuálně naše priorita, abychom se vyhnuli nárazu do zdi. V tomto ohledu se přeci jen během ledna posunuly dvě věci.
Česky

---------- Forwarded message ---------
Od: Jan Slanina <jan.slanina@clfa.cz>
Date: út 19. 1. 2021 v 9:57
Subject: Re: rodna cisla hospodarska komora - nový vývoj
To: Petr Josefi <caek@caek.cz>, Michal Krejčík <michal.krejcik@o2.cz>

Česky

Od: Jakub Rejzek <jakub.rejzek@vnictp.cz>
Date: út 19. 1. 2021 v 10:51
Subject: Fyzická infrastruktura uvnitř budov - veřejný přístup
To: <semerak@bytes.cz>


 

Vážený pane Semeráku, 

 

děkuji Vám za osvícený přístup při budování rozvodů vysokorychlostní sítě uvnitř Vámi spravovaných budov v Táboře. 

 

Česky

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na workshop uskutečněný v sídle Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) dne 10. června 2020 ke změnám ve sběru dat prostřednictvím systému ESD za rok 2020 si Vás dovoluji informovat o doplnění již dříve avizovaných změn.

Česky

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na workshop uskutečněný v sídle Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) dne 10. června 2020 ke změnám ve sběru dat prostřednictvím systému ESD za rok 2020 si Vás dovoluji informovat o doplnění již dříve avizovaných změn.

Česky

Na vědomí členské základně:

 

Vážení členové sekce, připomínkovatelé,

zasílám vám k připomínkování Návrh nařízení k novým pravidlům Sdílení dat v EU – Společné evropské datové prostory: https://www.komora.cz/legislation/eu-4-21-sdileni-dat-v-eu-spolecne-evropske-datove-prostory-nova-pravidla-t22-1-2021/.

Česky
Česky

Vážená paní,

vážený pane,

 

Česky

Vážení kolegové,

ČTÚ uvolnilo aktualizovanou metodiku měření datových sítí. Podle této
metodiky se bude prověřovat kapacita přípojky, netýká se to pouze
dotací.

Vezměte ji na vědomí.

Děkuji Vám.
 

Česky

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovoluji si Vás touto cestou pozvat jménem paní předsedkyně ČTÚ na 5. setkání se sektorem, které se uskuteční ve středu 13. 1. 2020 od 13.00 hod. 

 

Jednání bude zaměřeno na přípravu vyhlášky, která stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci změny poskytovatele služby přístupu k internetu podle § 34a návrhu transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích.

 

Česky

Stránky