Regulace

Věnujte prosím pozornost dvěma veřejným konzultacím. V první veřejné konzultaci Úřad navrhuje zcela ukončit regulaci CETINu jako dominanta
v oblasti pevného připojení, a to na trhu 3b - velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě. (MMO)
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3bxx2021-y-trhu-c-3b

Česky

Věnujte prosím pozornost dvěma veřejným konzultacím. V první veřejné konzultaci Úřad navrhuje zcela ukončit regulaci CETINu jako dominanta
v oblasti pevného připojení, a to na trhu 3b - velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě. (MMO)
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3bxx2021-y-trhu-c-3b

Česky

ČTÚ připravil pro diskusi na workshopu dne 10. 9. 2021 první návrh legislativního textu vyhlášky o přenositelnosti čísel a o změně poskytovatele služby přístupu k internetu. K tomuto návrhu Úřad obdržel následně připomínky.

Tyto připomínky Úřad zvážil, vypořádal a následně zapracoval jak do návrhu text vyhlášky tak do odůvodnění. 

Česky

NÁZEV návrhu opatření KE KONZULTACI:

 

Analýza trhu č. A/3/XX.2021-X, 12 trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

 

Čj.: ČTÚ-5 027/2020-611

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Výbor nezávislého ICT průmyslu z. s.

 

IČO (bylo-li přiděleno): 04731123

---

 

 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:

Česky

Právě byly odeslány prostřednictvím datové schránky na ČTÚ tyto připomínky 

 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

 

 

NÁZEV návrhu opatření KE KONZULTACI:

 

Analýza trhu č. A/3/XX.2021-X, 12 trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

 

Čj.: ČTÚ-5 027/2020-611

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

 

Česky

Česky

Odesláno prostřednictvím datové schránky na podatelnu ČTÚ

Česky
Česky

Odesláno prostřednictvím datové schránka k rukám paní předsedkyně Rady ČTÚ

 

Česky

Vážení kolegové,

 

Česky

Stránky