Regulace

Vážení kolegové, 

 

dovoluji si k Vašemu vědomí zaslat k problematice IRU 

 

účetní analýzu IRU (Grant Thornton Advisory),

právní analýzu IRU (Řanda Havel Legal).

Problematika IRU může napomoci využívání již zřízených sítí formou neodvolatelného pronájmu za CAPEXové prostředky. 

 

Analýzy najdete v přílohách tohoto mailu. 

 

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek

Česky
Česky

Jaká metoda měření rychlosti je správná? Existuje spolehlivý webový tester rychlosti připojení k internetu? To je otázka, kterou si jistě klade spousta z nás. Abychom na tuto otázku dokázali nározně odpovědět, tak jsme provedli měření různými metodami na 4 službách (tj. rychlostních profilech (1000 Mbit/s, 500 Mbit/s, 300 Mbit/s a 100 Mbit/s).

Cílem bylo porovnat výsledky webových testerů rychlosti (NetMetr, Ookla speedtest) a referenčních metod IETF RFC 6349, ITU-T Y.1564 za běžných provozních podmínek na síti.

Česky

Vážené dámy,

vážení pánové,

 

navazuji na předchozí komunikaci Úřadu s odbornou veřejností ve věci změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

 

Ještě jednou děkuji za účast na workshopu a zájem na projednávání této poměrně složité záležitosti v souvislosti s přípravou vyhlášky, k níž je Úřad zmocněn podle § 34a odst. 9.

 

Česky

Česky

Vyhláška, která stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci změny poskytovatele služby přístupu k internetu podle § 34a návrhu transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích. 

Česky

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálu: Návrh vyhlášky, kterou se
mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro
potřeby tísňového volání

Předkladatel materiálu: Český telekomunikační úřad
Spolupředkladatel:
Č.j. předkladatele: ČTÚ-19 966/2021-606
Připomínkové řízení probíhá od: 01. 07. 2021 do 26. 07. 2021
Poznámka:

Česky

Vážení kolegové, 

 

v příloze najdete odpověď na dotaz k možnosti podpisu pomocí Bankovní identity. 

 

WEB: neveřejně. regulace

 

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek
VNICTP z.s.
jakub.rejzek@vnictp.cz
+420 727938968

 

 

 

Česky

5G koridory 

Výzva na 5G koridory bude už v září. 

Připravuje se ZEK na možnost vynucení sdílení sítí SŽ (aktuálně)

Poslední PS byla před 2 týdny na ČTÚ 

Repeatery pro ČD - chce 100% dotaci, dráhy prý nemají prostředky na doplacení ze svého

V NPO zůstalo 700 mio na 5G koridory. Není prozatím odhad, kdy půjde hotová notifikace z Bruselu zpět. 

 

Spektrum - Stand Alone sítě. Refarming 3,4 - 3, 8 GHz provedený

VO O2 - vztahuje se na celé pásmo retroaktivně

Bude se rozhodovat o užití dalšího úseku do 4,2 GHz

Česky

Vážená paní předsedkyně,

 

na základě diskuze předchozího setkání se Sektorem jsme si dovolili ve spolupráci se členy naší asociace dovolili připravit seznam návrhů, které podle našeho názoru výrazně zlepší práci zástupců podnikatelů s rozhraním webové aplikace „Srovnávací nástroj cen a kvality“, dostupné na www.srovnavac.ctu.cz; dále jen „Srovnávač tarifů“.

Česky

Stránky