Regulace

Vážené dámy, vážení pánové,

Česky

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

 

Vlastník/správce technické infrastruktury je povinen:

- vést dokumentaci technické infrastruktury obsahující polohové umístění (tedy technickou mapu) a vyjadřovat se k plánovaným investičním záměrům nebo i jen v případě průzkumu existence sítí (např. z důvodu rozhodování o koupi pozemku a jeho zatížení případnou technickou infrastrukturou). 

- registrovat se do IS DMVS 

- sdělit svou Územní působnost.

Česky

Dovolujeme si zveřejnit materiály k případným připomínkám:

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnami působnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií

Cílem a obsahem návrhu je zřízení Digitální a informační agentury (DIA) jako ústředního správního úřadu z důvodu potřeby zakotvit koordinaci a řízení digitalizace veřejné správy pod jednu silnou ústřední autoritu.

 

Česky

V návaznosti na předchozí informace zveřejňované a zasílané ČTÚ si Vás dovolujeme touto cestou upozornit, že dne 3. června 2022 publikovala Evropská unie ve svém Úředním věstníku „šestý sankční balíček EU“, jímž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku. EU mimo jiné publikovala rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/884 a nařízení Rady (EU) 2022/879, které mění rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

Česky

Český telekomunikační úřad nás informoval o několika změnách v pravidelném sběru dat pomocí systému Elektronického sběru dat za první pololetí 2022 prostřednictvím formuláře ART221 – Služby poskytované v elektronických komunikacích (dále jen „formulář ART221“).

Níže uvádíme soupis provedených úprav, které nepředstavují žádné zásadní změny.

Česky

Dovolujeme si zveřejnit prezentaci k ochraně spotřebitele z ČTÚ:

A) Hlavní změny v oblasti ochrany spotřebitele na základě zákona č.
374/2021 Sb., tzv. transpoziční novely
B) Analýza smluvních dokumentů zveřejněných na webových stránkách u
vybraných poskytovatelů služeb elektronických komunikací

https://www.ctu.cz/manual-pro-shrnuti-smluv

Pozor, změny jsou od 1.7.2022
 

Česky

Dnes byla odeslána datová zpráva - Podnět k zahájení správního řízení - mobilní trh na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Celé znění naleznete v příloze

Česky

Vážení kolegové,
v souvislosti s finalizací nové, evropské, kyberbezpečností směrnice NIS2 a zároveň připravované národní regulace, která má pro některé typy infrastruktur zavádět pravidla pro prověřování důvěryhodnosti dodavatelů, jsme připravili pro členy asociace diskuzní seminář. Tato videokonferenční diskuze VNICTP bude formou panelu, kterého se jako řečník zúčastní Mgr. Šimon Toman, právník specializující se na KB a já, jako zástupce asociace.
Časová dotace je nejdéle dvě hodiny. Podklady dostanete také formou e-mailové zprávy.

S pozdravem, Jakub Rejzek

Česky

Vážení kolefové,

ke stažení přikládáme soubor k prostudování, jedná se o Metodiku služebnosti SEK ve Středočeském kraji. 

 

Prosíme o zaslání připomínek do 30. června 2022 na adresu vybor@vnictp.cz

 

 

Česky

V příloze naleznete rozhodnutí Komise ve věci CZ/2022/2372: velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě v České republice; rozhodnutí Komise ve věci CZ/2022/2373: velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu v České republice Zahájení druhé fáze šetření podle článku 32 směrnice (EU) 2018/1972.

Česky

Stránky