Regulace

V přiloženém dokumentu ke stažení naleznete odpověď od ČTÚ

Česky

Dobrý den,

 

Pro informaci uvádím, že dne 30.4. garanční Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal tisk 1043 (Vl. návrh zákona o občanských průkazech) a doporučil tisk schválit a pověřil svého předsedu, aby navrhl zařazení a přednostní projednání tohoto tisku ve 2. čtení aktuální schůze Poslanecké sněmovny.

Česky
Česky
Česky

Vážení členové Hospodářského výboru,

Česky

Vážení členové,

Česky

Vážení kolegové,

dovoluji si v určeném termínu zaslat vyplněný "Dotazník pro soukromý sektor týkající se plánovaného mechanismu k prověřování bezpečnosti dodavatelů do 5G sítí."

 

WEB: neveřejný, regulace

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek

Česky
Česky

 

 

DOTAZ:

 

Dobrý den,
ještě navážu na naší konverzaci k pásmu 5,2 a 5,8 máme k dispozici
nějaké informace zda  na 5,8 lze použít legálně nějaká zařízení ? Na
registračním portále vesele přibývají registrované AP(a také CPE :D)
předpokládám, že to jsou běžně dostupná MK nebo UBNT.

 

ODPOVĚĎ

 

ne, doposavad není žádné legální zařízení od UBNT nebo MKT dostupné pro využívání v 5,8 GHz. U 5,2 GHz jsou dostupná zařízení, která mají možnost pracovat jak indoor, tak outdoor. 

 

Česky

Na základě pondělní on-line schůzky PS QoS SEK zasílám slíbený překlad ČTÚ dokumentu BEREC BoR (20) 165. K němu je výtah z komunikace BEREC-ČTÚ, který připojila pí ředitelka Hankiewiczová. Oba dokumenty poslal P.Filipi 27.11.2020 společně s ostatními materiály k GSD ART202, o kterých byla tenkrát prioritně diskuse. Tím jak byl překlad BoR (20) 165 zamíchaný mezi ostatní dokumenty GSD ČTÚ, mohl být snadno přehlédnut.

Česky

Stránky