Regulace

Zveřejňujeme nový materiál k připomínkování: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami

 

Česky

Zveřejňujeme materiál k připomínkování: Návrh zákona o vyvlastnění

 

Česky

Navazujeme na workshop, který se uskutečnil na půdě Hospodářské komory ČR 21.11.k připravované implementaci nových pravidel kybernetické bezpečnosti a představení parametrů určovací vyhlášky.

Tímto využíváme možnosti uplatnit připomínky:

 

Česky

V rámci mezirezortního připomínkového řízení zveřejňujeme k případným připomínkám materiál „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami“.

 

Vaše připomínky zasílejte do 13. prosince 2022 

Česky

Doplňujeme připomínky k určovací vyhlášce: 

 

1. VNICTP čeká na další připomínky od ČD, ČD-T

 

2. Navrhujeme do vyhlášky doplnit i odvětví zbrojního průmyslu

 

Česky

Prosíme Vás o připomínky k novele energetického zákona, na jehož přípravě jsem se spolupodílel za SPOV, kterého je VNICTP členem. 

 

Návrh zákona zavádí energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje jako nové účastníky trhu. Podstatou komunitní energetiky je samovýroba elektřiny, jejíž výhody a nevýhody se optimalizují zapojením většího počtu subjektů v rámci určité komunity.
Technickým předpokladem komunitní energetiky je výroba z obnovitelných zdrojů energie, která je laciná a realizovatelná v malých výrobnách.

Česky

Vzhledem k Vašemu zájmu o energetickou regulaci posílám materiál v podobě vyhlášky, který dává Provozovateli distribuční soustavy za určitých podmínek možnost odpojovat nebo omezovat výkon zdrojů, včetně OZE.

 

K dispozici je nový materiál k připomínkování: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

 

Česky

Vážení kolegové,

v příloze najdete prezentaci z workshopu ke změnám v pravidelném sběru dat prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (ESD), který se uskutečnil v prostorách ČTÚ dne 1. 11. 2022.

Zároveň si dovoluji připomenout, 3. 11. 2022, je k dispozici  v systému ESD testovací formulář (DEMO22) s možností vyzkoušet si jeho vyplnění a připravit se na změnu ve vyplňování dajů v  geografickém členění za rok 2022.

Česky

Rodná čísla se mají do občanských průkazů zapisovat nakonec až do roku 2024. Jejich konec odložili poslanci na návrh poslance TOP 09 Ondřeje Koláře při schvalování vzniku nové digitální a informační agentury. Teprve od roku 2025 má nahradit rodná čísla identifikátor, z nějž se nevyčte věk a pohlaví.

 

Česky

FYI: Rodná čísla: EIDAS2 Směrnice zavede trvalý identifikátor namísto Rodného čísla.

Česky

Stránky