Tiskové zprávy

Stanovisko Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. k návrhu zákona, kterým se mění Zákon č. 289/2005 Sb. o Vojenském zpravodajství, Sněmovní tisk č. 800 ze dne 30. 3. 2020.

Výbor nezávislého ICT průmyslu (VNICTP z.s.) je asociace, která sdružuje na padesát telekomunikačních firem, podnikatelů v elektronických komunikacích. Naši členové poskytují internetové služby více nežli dvěma milionům domácností a uživatelům. Kromě velkých firem s celonárodní působností jsou našimi členy také regionální hráči.

Česky

Níže dopis Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory ČR:

 

Vážení členové, zástupci firem,

 

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

 

Výstupy z jednání vlády dne 30. března 2020 s dopadem na podnikatelskou obec:

Česky

Advokátní kancelář OHBS Salač (původně Salač Legal) specializující se na právní poradenství pro podnikatele zřídila v rámci dlouhodobé spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Střední

Čechy pro členy Hospodářské komory telefonní linku bezplatného právního poradenství v záležitostech COVID-19.

 

Česky

I s použitím našich dat ze vzdálených částí českých internetových sítí pracoval kolega Adam Golecky ze sdružení NIX.cz.

České sítě jsou připravené i na větší zátěž, nežli právě zažíváme. Žádné celospolečenské riziko nehrozí.

 

Je však jisté, že v malých částech republiky jsou nedostatečné přípojné kapacity. Je nutné odstranit některé bariéry pro jejich výstavbu.

 

1) Podstatně snížit cenu účtovaných služebností, a to zejména ze strany státu a krajů.

 

Česky

Tisková zpráva Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s.

V Českém Brodě, 27.3.2020

 

České pevné sítě zvládají nápor bez problémů

 

Pevné sítě českých operátorů jsou dobře připravené na zvýšený provoz vyplývající z reakce zákazníků na vládní omezení. Ukázal to rychlý průzkum, který mezi svými členy provedl Výbor nezávislého ICT průmyslu, který sdružuje české operátory, od těch největších po nejmenší poskytovatele. Mezi nimi jsou i operátoři páteřních sítí.

 

Česky

Česky

I naši členové pomáhají: 

Kromě vstřícných kroků společnosti Vodafone, která neúčtuje za data a volání z Itálie. se přidali také regionální operátoři. 

Společnost za200.cz poskytla členům IZS svoje služby zdarma. 

Společnost Sys-DataCom přenastavila svoje retailové přípojky na parametry businessových přípojek tak, aby všichni mohli využívat videokonferenční režimy ve vysoké kvalitě. 

Česky

BCO Česká republika 

Od roku 2016 navrhujeme vytvoření poradenského instutu krajských koordinátorů výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, nejprve ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími instututy (spolky municipalit). 

 V září 2018 Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. inicioval jednání o zřízení institutu krajských při Ministerstvi průmyslu a obchodu, s tehdejší ředitelkou Středočeského inovačního centra paní Rut Bízkovou. Iniciační dokument je v příloze.

Česky

Monitorovací zprávě 01/2020 nastavil ČTÚ precedent svým rozhodnutím v případu spolku z Chrudimska. 

Spolky, jejichž vedlejší činností je poskytování služeb přístupu k internetu, jsou podnikateli v elektronických komunikacích a mají oznamovací povinnost vůči ČTÚ. 

Úřad uvádí: 

Česky

Česky

Stránky