VNICTP

Vážení kolegové, 

 

v rámci již existující Komorové pracovní skupiny sledující vývoj v agendě Rodná čísla. Čeká nás konec výjimky z používání rodných čísel, které je možné využívat doposud využívat při poskytování služeb elektronických komunikací. 

Stát však plánuje poměrně složitou náhradu, ve které by bylo možné ověřovat pro soukromoprávní subjekty identitu člověka propojením registrů a možnosti dotazů. 

 

Česky

V příloze zveřejňujeme nové vydání Czech Republic Legal Update (Duben 2022),
pravidelného přehledu obsahující informace o nejvýznamnějších novelách
zákonů, nových soudních rozhodnutích a mezinárodních dohodách.

Česky

Jak se vypořádat s inflací, jak na dotace i co se zvyšující mírou byrokracie se dozvěděli operátoři na konferenci KKTS

 

Olomouc, 6. května 2022 – Další ročník má úspěšně za sebou konference Kam kráčí telekomunikační sítě. Téměř 500 zástupců tuzemského telekomunikačního průmyslu zavítalo do Olomouce tradiční akci, kterou zaštiťuje Výbor nezávislého ICT průmyslu.

 

Česky

25.4.2022

Dobrý den,

Reagovali jsme také po naší linii. Přípis v příloze.

 

Anna Lenerová | O2 Czech Republic, a.s.

--------------------------

 

Vážení,

 

Česky

Po několika našich urgencích a telefonátech TV NOVA zasílá další návrh smlouvy. Opět v PDF, takže jsem překlopil do DOCX. 

 

Prodloužení výpovědní doby je do 31.5. 

Česky

V příloze zveřejňujeme úplnou prezentaci z webináře.

Rovněž Vám dle příslibu v příloze zasíláme zpracované odpovědi na dotazy, které jste položili v chatu v průběhu webináře.

Česky

Vážení,

 

dne 1. dubna 2022 proběhla další schůzka PPS Přetáčení reklam při Sekci IT a Telekomunikací HK ČR za účasti FTV Prima a jednotlivých operátorů. Ze schůzky byl pořízen zápis, který reflektoval její průběh a zároveň obsahoval souhrn informací, které v rámci diskuse z obou stran zazněly. Pořízený zápis byl následně odeslán všem zúčastněným stranám k případným připomínkám. Úpravy zápisu provedené FTV Prima formou škrtání a přepisu celých části vět tak, aby výsledný zápis odpovídal potřebám FTV Prima, považujeme za nepřijatelné.

Česky

Setkání se sektorem  se uskuteční ve středu 27. 4. 2022 od 13.00 hod. v sídle Českého telekomunikačního úřadu (Sokolovská 219, Praha 9).

 

Tematicky bude jednání rozděleno do několika bloků, a to         

1. Univerzální služba,

2. Blokování,

3. RLAN portal,

4. Různé (uvítáme náměty do dalších diskusí).

 

V případě zájmu o účast se můžete hlásit na emailu novakovah@ctu.cz do úterý 26. 4. 2022.

Česky

Přejeme nejen členům VNICTP  krásné a požehnané Velikonoce.

 

Česky

„Výstavba telekomunikačních sítí“

která se koná ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 13:00 hodin

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana,

zasedací místnost č. J-205

(ke vstupu do budovy Poslanecké sněmovny je třeba mít průkaz totožnosti)

Konference bude přenášena online – sledovat ji můžete zde:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1362

 

Česky

Stránky