VNICTP

---------- Forwarded message ---------
Od: Roberto Macchi via Se-19 <se-19@list.cept.org>
Date: st 14. 7. 2021 v 16:30
Subject: Re: Siae Contribution to SE24 LS G2M#2 (Wrong subject/source)
To: se-19@list.cept.org <se-19@list.cept.org>

Česky

Vážení kolegové, přátelé, 

 

naše poslední výzva k pomoci pro sítě postižené tornádem na Jižní Moravě se velmi ujala a já Vám za to z celého srdce děkuji. 

 

Pan Čech z Netconnectu Hodonín signalizuje, že materiálu pro obnovu infrastruktury sítě už je dostatek, také nářadí a přístrojové/strojní vybavení je v počtu, které vyhoví. 

Velmi pomáhá také výprava techniků, kteří přijeli s obnovou sítě pomoci. 

Klobouk dolů, obrovský dík. 

 

Česky

Na žádost členské základny jsme provedli podporu při hledání relevantního technického kontaktu pro platformu IPTV televize Skylink. Společnost působí v České republice zprostředkovaně, zákaznickou technickou podporu poskytuje najmuté call centrum. Pří výpadku služby Skylink doporučuje změnu operátora, založení ticketu se žádostí o podporu při debuggingu dodavatel ignoroval.

Česky
Česky

Vážení kolegové,

letošní rok byl velice náročný, jménem prezidia Výboru nezávislého ICT průmyslu z. s. Vám děkujeme za dosavadní přízeň, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hlavně mnoho zdraví do nového roku. Věříme, že nás čekají lepší zítřky. 

 

Prezidium VNICTP z. s. 

Česky

Česky

Vážení a milí členové,
dovolte, abych Vás jménem prezidia srdečně pozvala na Valnou hromadu Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. Valná hromada se uskuteční dne 29. září 2020 od 10h v zasedací místnosti společnosti Dial Telecom, na adrese Corso Karlín, Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8.

Předběžný program:

 - Úvodní slovo

- Schválení programu

- 30,5 miliardy korun pro další kohezní období
- Zhodnocení činností pracovních skupin

- Finanční přehled
- Diskuse
- Závěr

Česky

 

 

Česky
Česky
Česky

Stránky