VNICTP

V příloze naleznete zápis z jednání PS mapování z 10.3.

Česky

V příloze naleznete dokument s připomínkami VNICTP z.s. k výzvě Odborná konzultace Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz.

Česky

V příloze naleznete ke stažení dokument adresovaný ČTÚ. 

Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s. (VNICTP) se tímto dovoluje obrátit na Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad) se žádostí o přešetření situace na trhu poskytování  telekomunikační služby volání na účet volaného, neboli tzv. služby bezplatného volání, mezi koncovými uživateli známé také pod označením „ volání na zelené linky“. Níže uváděné ceny jsou obchodním tajemstvím.

Více v dokumentu. 

Česky

V příloze naleznete kopii ČTÚ na žádost VNICTP z 31.1. 2020 o poskytnutí kopie zápisu z jednání Rady Úřadu ze dne 17.12. 2019. K žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 

Česky

V příloze naleznete dopis VNICTP společnosti Mikrotik ohledně produktů a certifikací pro pásmo 60GHz. Dopis je v angličtině.

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. se stal členem Spolku pro obnovu venkova. Členství ve spolku je pokračováním naší práce se starosty, tedy obecně municipalitami.

Ve spolku budeme působit edukačně, naším cílem je podpora budování sítí elektronických komunikací v regionech. 

 

Největším problémem v regionech jsou vysoké ceny služebností a nedostatek koordinace investičních akcí. 

Česky

Dne 7. listopadu se uskutečnila Valná hromada Výboru nezávislého ICT průmyslu z. s. V neveřejné části intranetu je k dispozici zápis z Valné hromady a související prezentované dokumenty. 

 

Česky

Vážení kolegové,

jménem prezidia Výboru nezávislého ICT průmyslu z. s. Vám děkujeme za dosavadní přízeň, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví do nového roku. 

 

 

 

Česky


Jednání se účastní VNICTP jako expert MPO.
 

Česky

VNICTP podal podněk k vydání stanoviska ČTÚ, týkající se změn v §63 ZEK. Jde o ustanovení k možnosti výpovědi ze smluvního závazku za 1/20 hodnoty závazku. 

 

VNICTP se opíral o článek 105 ECCC. 

Článek 105

Délka trvání smluv a jejich ukončování

Česky

Stránky