VNICTP

VNICTP požádal ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka o schůzku. Účelem setkání je agenda usnadnění výstavby a spektrum /dle bodů v Akčním plánu/. 

 

V bodech:

  1. Pásmo 60 GHz a obecně mm pásma pro rozvoj sítí 5G
  2. Rozvoj infrastruktury a jeho bariéry – věcná břemena a nízká úroveň koordinace staveb
  3. BCO / krajští koordinátoři
  4. Kodex a ZEK

Dopis v plném znění naleznete v příloze.

 

Česky

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

na základě včerejší dohody zasílám:

1)      finální fomrulář a průvodní text k mapování optické konktivity.

2)      anonymní dotazník.

Dotazníky budou zaslány v týdnu po 19.8. 

 

Soubory jsou v příloze. 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete Rozsudek městského soudu, o kterém píše Jaromír Novák na serveru Lupa.

Česky

V neděli 24.7. se konalo jednání s předsedou Rady ČTÚ J. Novákem.
Zde krátký zápis ze schůzky, zejména důležité jsou informace k 60 GHz.

Česky

V příloze naleznete pravidelnou informaci:

Ø  o materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám (nové, s termínem v následujícím týdnu, a ke kterým jsme uplatnili připomínky),

Ø  dění v Poslanecké sněmovně a Senátu;

Ø  programu schůze vlády.

Pozvánky do výborů PSP a Senátu a tisky naleznete v aktivním odkazu přílohy obsahující informace o dění v parlamentu. 

Česky

V příloze naleznete připomínky k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz.

Česky

V pondělí 2.7. se zástupci VNICTP z.s., ČTTK z.s. a APKT z.s. setkali s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým. 

Tématem rozhovoru bylo řešení dlouhodobého problému upozaďování významu Hospodářské komory České republiky ČR v některých oborech ICT ve prospěch ICT Unie. 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání Pracovní skupiny SMART CITY ICT.

Česky

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete k případným připomínkám materiál, kterým chce VNICTP odůvodnit návrh dalšího snížení poplatkův pevné službě. Měl by vést k značnému snížení cen IO pro PTP spoje do malých obcí. 

 

K uplatnění připomínek má dojít do pátku 31.5.

Česky

Stránky