16/19 Věcný záměr stavebního zákona

Na této adrese najdete věcný záměr nového stavebního zákona. 

Na znění věcného záměru se aktivně podílela HK ČR a jeho hlavní principy lze shrnout následovně:

  • obecným cílem rekodifikace je posílení konkurenceschopnosti ČR reformou veřejného stavebního práva zaměřenou na zkvalitnění a zrychlení povolovacích procesů staveb;
  • konkrétním cílovým stavem je minimalizace ztrát plynoucích z oddalování realizace staveb, zefektivnění procesu územního plánování a povolovacích řízení, zvýšení kvality rozhodování, nezávislosti, odborné kapacity a metodického řízení stavebních úřadů, eliminace problému systémové podjatosti a zachování vyvážené ochrany veřejných zájmů a práv dotčených subjektů;
  • mezi operativní cíle rekodifikace patří dynamický nárůst objemu zboží nebo služeb vázaný na efektivní realizaci tohoto procesu s návaznými pozitivními dopady do oblasti veřejných financí.

Vzhledem k tomu, že znění vzešlo ze strany HK ČR, nebudeme v rámci mezirezortního připomínkového řízení materiál aktivně připomínkovat. Věříme, že věcný záměr bez problémů dokončí legislativní proces, tj. bude schválen, abychom co nejdříve mohli zahájit další činnosti související s tvorbou paragrafového znění. Zde se samozřejmě stejně jako při přípravě věcného záměru předpokládá zapojení členské základny HK ČR buď přímo, anebo prostřednictvím webového formuláře stále otevřeného pro Vaše podněty.

Využíváme příležitosti a děkujeme těm z vás, kteří jste se do tvorby věcného záměru osobně zapojili a všechny vyzýváme podobně jako v dosavadním legislativním procesu k aktivnímu průběžnému zapojení do tvorby paragrafového znění. Prvním východiskem ke konkrétnímu znění jednotlivých ustanovení Vám může být právě kolektivně zpracovaný věcný záměr.

 

Své připomínky či návrhy zasílejte, prosím, panu Rejzkovi na adresu jakub.rejzek(zavináč)vnictp.cz.

 

 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.