178/22 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2023;T:24.10.2022

Je k dispozici nový materiál k připomínkování: Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2023

Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2023 vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci.

Předkládá se s ohledem na nutnost koordinovat přípravu nových právních předpisů na vládní úrovni.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím emailu tajemnice@vnictp.cz nejpozději do 24. 10. 2022.

Soubory ke stažení