66/21 Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027); T: 20. 5. 2021

Rozdělovník:

Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu – připomínkovatelé

Sekce životního prostředí – připomínkovatelé

Energetická sekce – připomínkovatelé

Sekce IT a telekomunikací – připomínkovatelé

Sekce územního a regionálního rozvoje - připomínkovatelé

Sekce pro výzkum, vývoj a inovace - připomínkovatelé

Průmyslová sekce - připomínkovatelé

 

 

Vážení připomínkovatelé,

dovoluji si Vás upozornit na nový materiál k připomínkování Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027).

 

Cílem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP TAK“) by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemie na českou ekonomiku a podnikatele, zvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových řetězcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR. Samotný program je strukturován do šesti priorit, z toho pět věcných se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace; rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků; rozvoj digitální infrastruktury; posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnější nakládání se zdroji.

 

Materiál naleznete zde.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 5. 2021.

Soubory ke stažení