Akademici chtějí společnými silami podpořit rozvoj vysokorychlostního internetu a garanci kvalitativních parametrů sítí nové generace

 

Tisková zpráva

Vysoké učení technické v Brně s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Masarykovou

univerzitou a s akademickým sdružením CESNET připravuje v rámci výzvy OP VVV Dlouhodobá

mezisektorová spolupráce vyhlášené MŠMT ČR projekt, jehož základním cílem je ověřování kvality sítí nové

generace NGA/NGN.

Jedná se o téma velice aktuální, neboť v současné době byl vypsán MPO ČR dotační program na podporu

výstavby těchto sítí nové generace NGA/NGN, v němž bude alokováno v prvním kole 11 miliard korun.

Aby provozovatelé a majitelé těchto sítí mohli vůbec „dosáhnout“ na vypsané dotace, musí technologická

řešení různých typů sítí splňovat základní kritéria pro jednotlivé nabízené služby. Jasně definované postupy

pro měření parametrů těchto sítí a objektivnost získaných výsledků měření spolu s transparentností a

jednoznačností tohoto procesu představují pro řešitele projektu velkou výzvu.

Věříme, že výstupy tohoto projektu přispějí k řádnému a efektivnímu čerpání dotací na výstavbu sítí nové

generace NGA/NGN.

 

Bližší informace o projektu:

Oficiální stránka projektu:

http://www.sitenovegenerace.cz/

Anotace projektu:

http://sitenovegenerace.cz/anotace/

Projektový email:

mailto:info@sitenovegenerace.cz

Soubory ke stažení

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.