Argumentace odpisy VNICTP

V příloze tohoto příspěvku naleznete podpůrnou argumentaci pro téma Daňové odpisy, které se stalo součástí Akční plánu.

V příloze je kromě textu s argumentační podporou také tabulka s délkami odpisových dob ve srovnalných státech EU. Bohužel není možné získat data ze všech zemí Unie, protože institut odpisové doby není ve všech zemích používán a dotazů zástupci administrativy ne vždy rozumí.  

Soubory ke stažení