BEREC - dotazník k problematice backhaulu

Vážení členové,

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) zahájilo v souladu se svým programem pro rok 2021 (bod 1.2) zpracování Zprávy o regulačním přístupu k problematice páteřního propojení (backhaulu). BEREC v rámci tohoto projektu vyhodnotí, jak je tato problematika aktuálně řešena v analýzách relevantních trhů národních regulačních úřadů a připraví přehled, jak (a jestli vůbec) je backhaul regulován v jednotlivých členských státech společně s přehledem jak je backhaul zajišťován operátory vč. zmapování potřeb operátorů pro backhaul. BEREC rovněž poskytne návodné pokyny, jak v procesu analýz relevantních trhů uplatnit příslušná ustanovení týkající se problematiky backhaulu, která jsou uvedena v Evropském kodexu pro elektronické komunikace a dalších souvisejících doporučeních.

BEREC připravil dotazník, určený provozovatelům sítí elektronických komunikací, a to jak mobilních sítí, tak pevných sítí. Stanoviska a informace týkající se regulace backhaulu, získaná z dotazníku, budou základem pro přípravu návrhu předmětné Zprávy o regulačním přístupu k problematice páteřního propojení, který bude ze strany BEREC zveřejněn k veřejné konzultaci v říjnu 2021.

Dotazník je k dispozici na následujícím odkazu: Questionnaire on the regulatory treatment for backhaul-Operators.

Dotazník lze vyplnit nejpozději do 18. května 2021 (do konce pracovní doby).