Bezplatná právní poradna pro podnikatele_služba členům KHK Střední Čechy

Advokátní kancelář OHBS Salač (původně Salač Legal) specializující se na právní poradenství pro podnikatele zřídila v rámci dlouhodobé spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Střední

Čechy pro členy Hospodářské komory telefonní linku bezplatného právního poradenství v záležitostech COVID-19.

 

Účelem linky je pomoci podnikatelům a firmám zorientovat se v rychle se měnících předpisech a situaci související s COVID-19 a poskytnout praktickou radu ohledně dalšího postupu a řešení problémů.

  •  Linka funguje po dobu nouzového stavu na tel. čísle: 608 872 929
  •  Linka je v provozu v pracovní dny v časech: 9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 hod.
  •  Linka je určena primárně členům Hospodářské komory ČR

 

Další informace k právním službám najdete v příloze. 

Linku provozuje OHBS Salač s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 067 63 821, Dlouhá 714/36, 110 00 Praha 1, www.salaclegal.cz / www.ohbs.cz/ email: jiri.salac@salaclegal.czjiri.salac@ohbs.cz.

Soubory ke stažení