Broadband Competence Office Česká republika

Na základě podnětu VNICTP z.s. bylo založeno oddělení BCO při MPO.
Broadband Competence Office Česká republika je částečně financováno z EU, a ve zkratce jde o projekt Krajských koordinátorů výstavby.
 

Zřízení a činnost BROADBAND COMPETENCE OFFICE ČESKÁ REPUBLIKA neboli BCO, tj. centrály a územních koordinátorů pro vysokorychlostní sítě, bude představovat nástroj, jehož cílem bude podpora regionů ČR  s důrazem na rozvoj vysokorychlostních sítí s velmi vysokou kapacitou. BCO bude působit v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí, a to celoplošně na území České republiky. Aktivity BCO budou zaměřeny především na:

  • podporu zvýšení účinnosti a efektivnosti investic do rozvoje vysokorychlostních sítí,
  • poskytování poradenství a expertní pomoci samosprávám obcí, podnikatelským subjektům, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb a penetrace, budoucí investiční plány atd.),
  • poskytování poradenství a expertní pomoci při využívání dotací a finančních nástrojů,
  • podporu agregace poptávky po vysokorychlostních službách,

Kromě výše uvedených činností BCO na místní a krajské úrovni bude:

  • prosazovat a napomáhat koordinaci při výstavbě/rekonstrukci liniových staveb s rozvojem vysokorychlostních sítí (s cílem ušetřit investiční prostředky),
  • napomáhat při přípravě nebo aktualizaci územních plánů,
  • propagovat a prosazovat odstraňování existujících překážek a snižování investiční náročnosti (snížení výše částek za služebnost, odstranění zvyku uplatňovat vícenáklady při opravách povrchů silnic a chodníků, odstranění duplicitních poplatků, atd.),
  • hledat způsoby, jak urychlit proces projektové přípravy a výstavby vysokorychlostních sítí při zachování zásad technologické neutrality.
  • BCO nebude mít vlastní právní subjektivitu; aktivity BCO budou řízeny Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

VNICTP bude personálně zastoupený v řídícím výboru BCO. Samotný základní realizační tým jsme pomáhali obsazovat, a považujeme projekt za životaschopný. Slabinou celého projektu jsou nízké personální prostředky pro územní pracovníky, krajské koordinátory. Toto bude muset být časem vyhodnoceno. 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.