ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí - připomínky MŽP

V příloze naleznete připomínky MŽP k 6. návrhu revize ČSN 73 6005