ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Prostorová norma). Kompromisní řešení 5. verze. 

dne 13. prosince 2018 se konalo zasedání technické normalizační komise TNK 66 Inženýrské sítě.

Na zasedání jsem informovala o zpracování návrhu ČSN 73 6005.

TNK 66 předpokládá, že:

-        Součástí 5. návrhu bude vypořádání došlých připomínek;

-        Neřeší se celý veřejný prostor, ale pouze týkající se inženýrských sítí;

-        Návrh normy bude respektovat ustanovení právních předpisů

-        Výsadba nebude ohrožovat stávající ani novou infrastrukturu, tj. umístí se pouze tam, kam to jde.

 

Během 1. čtvrtletí 2019 připraví SWECO 5. návrh normy. Potom se uskuteční další kolo projednání. 

 

 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.