ČTÚ: Formulář pro oznámení podnikání

Množily se nám dotazy od členů i nečlenů asociace na správný způsob vyplňování formuláře zveřejněného na https://epekform.ctu.cz/Epek/Krok1

 

Naše otázka podaná příslušnému oddělení ČTÚ:

Podnikatelé si nepřejí provádět žádné změny, které formulář nabízí, ale chtějí toliko splnit svoji zákonnou povinnost přeregistrovat svoje Oprávnění do nového systému. Děkujeme za doplnění volby "přeoznámení podnikání", ale kterou volbou máme pokračovat? 

 

Je zde možnost:

 

A) Změna rozsahu oznámeného podnikání, přerušení, znovuzahájení podnikáni. 

B) Změna identifikačních údajů 

C) Změna data zahájení

 

Žádná z uvedených voleb se nám nezdá vhodná pro přesun již nahlášené činnosti do nové státní databáze. Urgujeme na vrub naší asociace tyto povinnosti v celém sektoru, těchto dotazů je mnoho. 

 

Odpověď z ČTÚ:

 

pro účely přeoznámení stačí v úvodním kroku formuláře vyznačit „přeoznámení podnikání“. Tato položka bez dalšího automaticky předznačí další volby tohoto kroku, takže podnikatel může po doplnění čísla osvědčení a volbě, zda žádá o osvědčení, pokračovat dál.

 

Konkrétně se předznačí následující volby:

  • změna podnikání – změna údajů o komunikační činnosti (touto volbou se otevře možnost v pozdějších krocích formuláře zadávat informace o sítích a službách) a
  • změna identifikačních údajů (touto volbou se otevře možnost vložit v dalších krocích formuláře informace o internetové stránce – pokud jí podnikatel nemá a nechce aktualizovat své kontaktní údaje, může položku změna identifikačních údajů odznačit).

Rozumím tomu, že proces přeoznámení se z pohledu podnikatelů nemusí jevit jako změna, nicméně se o změnu svého druhu věcně jedná (vyplňují se informace v novém členění), zároveň formulář musí respektovat vzor BEREC, který také obsahuje položky k „zahájení“ a ke „změně“ podnikání.

 

ČTÚ zveřejnil i návod k přeoznámení, který je k dispozici zde: https://www.ctu.cz/navod-pro-oznameni-preoznameni (a lze se k němu proklikat i ze seznamu formulářů ČTÚ), a nadále pracuje na zlepšení uživatelské přívětivosti formuláře.