ČTÚ - upřesnění definic služeb v návaznosti na zpřesnění/harmonizaci smluvní dokumentace

 

Vážení kolegové,
dne 15.8.2019 se uskutečnil na ČTÚ workshop k problematice upřesnění definic vybraných parametrů služby přístupu k internetu v duchu „Nařízení EU 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu…“. Na workshopu ČTÚ prezentoval svůj záměr, závazně stanovit definice vybraných parametrů služby přístupu k internetu. 

Tuto aktivitu je třeba vnímat jako první krok regulátora, v návaznosti na nařízení EU, k harmonizaci a dosažení porovnatelnosti smluvní dokumentace operátorů. V současné době jsou doporučení BEREC v tomto směru nezávazné, ČTÚ by chtělo tímto procesem dosáhnout závazných definic. Následně MPO v rámci procesu implementace Kodexu el. komunikací (novela ZoEK zřejmě v příštím roce) definuje závazná doporučení na podobu smluvní dokumentace. Jen jako doplnění upozorňuji na souvislou aktivitu BEREC - běžící konzultaci najdete zde:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4821885_en 

Po přijetí legislativy bude třeba ve firmách zhodnotit dopady na úpravu smluv a obchodních podmínek, zhodnotit nastavení inzerce, proces reklamací a možných kontrol z ČTÚ.

Očekávaný harmonogram upřesnění definic služeb ze strany ČTÚ:

2.9.2019 - uzavírka komentářů k připojeným předběžným návrhům definic

cca 6.9. - vypořádání komentářů

následně nastartování legislativního procesu - veřejná konzultace atd.

rok 2020 - v rámci implemetace Kodexu definice smluvních templates používajících terminologie definujících služby dle metodiky ČTÚ

Několik poznámek z jednání:

- dle ČTÚ kontrolu ukázaly že nabídky operátorů jsou neporovnatelné a nerozumitelné, operátoři nesmyslně občas staví na stejnou úroveň parametry jako maximální, inzerovaná a běžná rychlost

- ČTÚ se vyhýbá postihu spolků (nejsou podnikatelé), MPO nesměle naznačuje že je to ochotné řešit novelou ZoEK v návaznosti na naše podněty

- mobilní sítě ve fixním místě budou posuzovány dle metodiky pevných sítí

- u pevných sítí je definice minimální rychlosti poměrně měkká (Chorvatsko údajně min 70% max. rychlosti, Finsko + Slovinsko 90% max. rychlosti)

 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.