Definice VHCN návrh VNICTP úpravy pro MPO

Z textu emailu PS Mapování při MPO a ČTÚ,

 

Vážení kolegové, 

dovoluji si zaslat návrh změn do dokumentu Nápověda k VHCN. Změny jsou škrtnuté a doplněné je podtržené. Nejde o žádné revoluční změny, ale o úpravu terminologie k obvykle používané. 

V sektoru jsme nestihnuli realizovat všeobecnou diskuzi, tak proběhla pouze mezi některými asociacemi a technickými experty. Je proto možné, že obdržíte ještě další návrhy. 

Jediná změna, která se netýká terminologie, ale číselné hodnoty, opravuje písařskou chybu "od 1Gbit/s" v definici downlink data rate. Definice "od 1 Gbit/s" by zaváděla požadavek na  10 GigE  rozhraní. 

Dokument je v příloze.  

Soubory ke stažení

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.