DESI 2021

Jedním z hlavních důvodů nízkého umístění ČR v žebříčku přípojek Very High Capacity Network je nepřiznání statusu
VHCN pro statisíce kabelových přípojek Českým telekomunikačním úřadem. Sám Úřad tento problém přiznává a vysvětluje svůj rigidní postoj ve Výroční zprávě.
Přípojky poskytující služby plně vyhovující služby tak Česká republika nevykazuje, to ji sráží v hodnocení DESI do spodních částí žebříčku zemí EU.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi