Dopis MŽP Richard Brabec k opakovanému vstupu do normy ČSN 73 600

VNICTP vypracoval stanovisko k opakovanému vstupu MŽP, IPR a ekologických spolků do normy ČSN 73 6005. V sekci IT a telekomunikací Hospodářské komory jsme stanovisko projednali s ostatními asociacemi a sekce jej adoptovala a odeslala na MŽP ČR. Dáváme jej do veřejné části webu, protože naše stanovisko má být publikované veřejně - nemáme nic proti výstavbě vegetačních pásů, jenomže vstupem do Prostorové normy vytváří organizace rozvoje životního prostředí neřešitelnou situaci.

Tato norma určuje vzájemnou polohu sítí technického vybavení, tedy inženýrských sítí. Vegetace, tedy stromy, keře a jiné související živé organismy, souhrně označované jako modrozelená infrastruktura, není sítí technického vybavení a vzájemnou polohu není racionální určovat v technické normě. Cílem ekologů je docílit povinnosti při stavbě nových ulic a chodníků, ale také při jejich rekonstrukci, vynutit si prostor pro kořeny vegetace. Takové opatření je ale nebezpečné, protože ne každý chodník je dost široký pro potřebné sítě a kořenící prostor. 

Vegetační pásy mají být řešeny v územním plánu, mají o ně usilovat samosprávy. K čemu je kořenící systém v chodníku v tisících obcích v ČR, které se rozkládají v zeleni? Takové opatření by pro ně znamenalo obří komplikaci ve výstavbě sítí technického vybavení. 

 

Dopis naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Soubory ke stažení