Dopis Senátu Parlamentu České republiky

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské náměstí 17/4

Praha 1, 118 01

 

V Praze, 17. května 2016

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 13. dubna na své 44. schůzi ve třetím čtení návrh Zákona o hazardních hrách. Vy tento zákon budete projednávat na další schůzi Senátu. Rádi bychom Vás upozornili na fakt, že v současné podobě ustanovení paragrafů § 82 a § 84 staví podnikatele v elektronických komunikacích do postavení, kdy nebudou moci vyhovět požadavkům některého ze zákonů nebo jiných závazných nařízení v právním řádu této země.

Podle ustanovení tohoto zákona (§82) vzniká povinnost tzv. poskytovatelů připojení k veřejné síti Internet zamezit v přístupu na internetové stránky v seznamu vedeném Ministerstvem financí (§84).

Předmětná povinnost je v návrhu zákona konstruována velice neurčitě a umožňuje více výkladů a technických řešení. Jako podnikatelé v elektronických komunikacích máme na výběr ze dvou možností, popsaných v textu Přílohy 1. 

Pokud se rozhodnete, že Zákon o hazardních hrách má přinést povinnost blokovat přístup k nepovoleným hazardním hrám, potom bychom Vás rádi požádali o schválení minimálních změn v návrhu Zákona, které nám umožní účinně naplnit požadavky zákona, nedostávat se do rozporu s další českou i evropskou legislativou a vystavovat se riziku postihu ze strany Českého telekomunikačního úřadu, či případným žalobám zákazníků. Zároveň nijak nemění smysl zákona, a změna zamezí případným sporům vyplývajícím z nedostatečné technické definice po vstupu zákona v platnost. 

 

Návrh změny:

  1. V § 82 odstavec 1 se slova „zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“)“ nahrazují slovy „omezit přístup k doméně uvedené na seznamu domén s nepovolenými internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“) definovaným způsobem“.
  2. V § 82 odstavec 2 se slova „internetová stránka“ nahrazují slovy „způsob omezení přístupu k doméně“.
  3. V § 82 odstavec 3 se slova „internetové stránky“ nahrazují slovy „jména domény“. 
  4. V § 84 odstavec 2 písmeno a) se slova „adresu internetová stránky“ nahrazují slovy „jméno domény“.
  5. V § 84 odstavec 2 se doplňuje písmeno d), které zní: „způsob omezení přístupu k doméně uvedené v písmenu a)“.
  6. V § 84 odstavec 3 se slova „internetových stránek“ nahrazují slovy „jména domény“.

 

Odůvodnění: 

Navrhuje se blokovat domény ve tvaru jména na lokálních DNS (Domain Name System, https://www.nic.cz/page/312/o-domenach-a-dns/) serverech. Způsob tvorby jména domény (podrobněji na odkazu viz níže) umožňuje cílenější omezení přístupu v té úrovni hierarchie doménového stromu, na níž k provozování nepovolené internetové hry dochází. Navržená formulace také umožní provádět omezení přístupu na blokované domény s využitím současné infrastruktury telekomunikačních firem, a to tak, aby byl pro poskytovatele připojení k internetu technicky proveditelný a nekladl na ně vysoké finanční nároky.  Dostatečně přesný popis blokování dává povinným subjektům možnost vyhnout se správním řízením vyplývající z Nařízení EK 2120/2015 o síťové neutralitě. Blokování jakéhokoliv obsahu je podle Nařízení možné pouze v případě, kdy to ukládá legislativní opatření. 

 

 

Příloha 1. 

 

Povinnosti vyplývající ze znění §82 a §84 je možné z technického hlediska vyložit několika zásadně jinými způsoby. On totiž samotný pojem „internetová stránka“ je technicky nesprávný, nic takového neexistuje. 

  1. Pokud se pojmem „internetová stránka“ myslí adresa, zadaná do prohlížeče ve formě domény druhého řádu, například www.internetovahra.com, je možné takovou adresu v infrastruktuře poskytovatele docela jednoduše blokovat. Náklady vyplývající z nařízení zákona pro poskytovatele jsou malé a akceptovatelné. Avšak takový výklad paragrafu §82 a §84 je v rozporu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 a z toho vyplývajících zákonných norem v České republice. Tyto ustanovení jsou nová a překladatel zákona s nimi nepočítal. Pokud bychom k tomuto způsobu blokování přistoupili bez toho, že by nám to výslovně přikazoval zákon, vystavujeme se zcela reálnému postihu ze strany Českého telekomunikačního úřadu – v takovém případě je totiž blokován celý obsah dotčeného webu, nikoliv jen samotná nepovolená internetová hra, jak předpokládá Zákon o hazardu v současném znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

 

  1. Pokud se pojmem „internetová stránka“ myslí adresa konkrétní hry, pravděpodobně www.internetovahra.com/cz/hraj, potom je blokování technicky velmi náročné a s náklady přesahující možnosti mnoha podnikatelů poskytující přístup k síti Internet. Z technologického hlediska zabezpečují poskytovatelé komunikaci pouze se znalostí požadované adresy serveru. Po realizaci samotné komunikace po navázání spojení mezi klientem a serverem jsou standardně herní portály šifrované SSL protokolem, a není technicky možné takové spojení zablokovat. Hardware, který by dokázal provádět inspekci jednotlivých stránek v komunikaci mezi serverem a klientem, a to pouze v případě, že by stránka nebyla opatřena šifrováním pomocí SSL protokolu, je velmi nákladný a komunikaci v páteřní infrastruktuře nepředstavitelně zatěžuje, a má tak vliv na kvalitu provozu. 

Soubory ke stažení