Dopisy pro NUKIB, MPO a FAU k předpisu v souvislosti s uplatňováním nařízení Rady (EU) 2022/350 ze dne 1. března 2022

Vážení kolegové,

odesíláme dopisy na MPO, MinFin - Finančně analytický úřad a na NUKIB
(kopie v příloze), ve kterých žádáme o vytvoření seznamu URL adres
určených pro blokování na základě Nařízení EU č. 833/2014 (v aktuálním
znění nařízení (EU) 2022/350).
Zároveň přikládám i neformální překlad textu Otázky a odpovědi, které
zveřejnil Český telekomunikační úřad na
https://www.ctu.cz/blokace-dezinformaci. Ve FAQ Komise potvrzuje, že
máme blokovat i subdomény, ale námi požadovaný seznam URL adres
zveřejněný nebyl.