Dopisy VNICTP pro ČTÚ

Výbor nezávislého ICT průmyslu odeslal všem členům Rady Českého telekomunikačního úřadu dopisy řešící otázky na všeobecné požadavky na zrychlování sítí elektronických komunikací, zvyšování jejich robustnosti a zahušťování jednotlivých přístupových bodů sítě. Kompletní znění naleznete v příloze.