Dotazník k povinnosti registrace spojů v pásmu 60 GHz

Vážení kolegové,

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který slouží jako podpůrná argumentace pro zrušení povinnosti registrace spojů v pásmu 60 GHz. Vylosovaný respondent obdrží dva lísky na KKTS Olomouci zdarma - i s večerním programem. 

Ve Všeobecném oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10, Úřad otevřel využívání pásma 60 GHz. Přišel však s povinností registrace s rozsáhlým seznamem údajů, které je každý uživatel pásma dle zmíněného Oprávnění povinen zaznamenávat v registračním portále https://rlan.ctu.cz.

Zároveň však sám Úřad ve Všeobecném oprávnění - a také ve vypořádání připomínek sdělil, že bude průběžně hodnotit potřebu takto rozsáhlých povinností pro provoz spojů v pásmu.
Podle harmonizovaných rozhodnutí evropských orgánů je chráněnou službou služba provozovaná podle normy ETSI 302 217, v tabulce b) technické parametry stanice a další podmínky stanovené pro provoz jsou uvedené na řádcích d5 a d6.
Všeobecné oprávnění najdete na stránkách ČTÚ zde: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/vo-r_12-112021-11.pdf

Podle dotazu položeného Úřadu dle 106/1999Sb. nedošlo od roku 2020 k žádnému odstranění rušení chráněné služby - provoz portálu se statisíci údajů tedy nevede k vyšší ochraně chráněné služby.
https://www.ctu.cz/zverejneni-informace-poskytnute-na-zadost-podle-zakon...

Dovolujeme si proto zaslat tento dotazník, který napomůže pochopení, zda je potřebné nadále povinnost registrace spojů ve Všeobecném oprávnění ponechat.
Některé spoje není (v závislosti na certifikaci) nutné vůbec registrovat, lze je provozovat na základě jiného Všeobecného oprávnění (VO_R_10). Na kmitočtový úsek 66 - 71 GHz se povinnost registrovat nevztahuje.

Vyhodnocení dotazníku proběhne na konferenci Kam kráčí telekomunikační sítě 2022 v Olomouci, která proběhne 5. května 2022 v NH Hotelu. Registrace je možná na www.isp-konference.cz

Odkaz je zde: 

 

https://forms.gle/WKZKTzNo5GYn3vvm6