Dotazník ke konzultaci mechanismu posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli do infrastruktury elektronických komunikací

Dovolujeme si zveřejnit výzvu NÚKIB:

 

Vážení zástupci podnikatelských subjektů sektoru elektronických komunikací, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnosti (dále jen „NÚKIB“) si Vás cestou dovoluje oslovit s žádostí o informace k možným dopadům mechanismu posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli do infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „mechanismus“). Vybrané orgány státu v současné době připravují ve spolupráci s partnery, zapojenými do činnosti pracovní skupiny pro kybernetickou bezpečnost 5G Aliance, návrh věcného záměru zákona, který by zavedl mechanismus do českého právního řádu a umožnil tak efektivně identifikovat a omezovat hrozby a rizika plynoucí z dodavatelského řetězce kritické informační infrastruktury v České republice.

Samotný dotazník najdete v příloze ke stažení. Vyplnění celého dotazníku či jeho části je dobrovolné, v čím větší míře však využijete této možnosti sdílet s NÚKIB informace o Vaší činnosti, tím více bude možné Vaše potřeby a představy zohlednit v připravované právní úpravě. Jednotlivá pole dotazníku prosíme vyplňujte z pohledu Vámi zastupované ho subjektu; v případě podnikatelských komor, asociací a jiných sdružení, zastupujících více organizačně či majetkově nepropojených právnických osob, prosíme vyplňujte pole z pohledu typického člena Vašeho sdružení, případně typického zástupce jednoho druhu či skupiny členů Vašeho sdružení. Finanční údaje prosíme uvádějte co možná nejpodrobněji, nejlépe s přesností na tisíce Kč včetně DPH. 

Pokud nejste na otázku dotazníku schopni z jakéhokoliv důvodu odpovědět (například z důvodu absence bližšího vymezení pojmu, konkrétní formulace otázky nebo z důvodu absence potřebných informací), tuto skutečnost prosíme v odpovědi uveďte a odpovězte co nejpodrobněji vzhledem k smyslu otázky, s případným využitím kvalifikovaného odhadu. O vyplnění tohoto dotazníku si Vás dovolujeme požádat do 31. května 2022

Soubory ke stažení