Dotazník Open Data RE: VI. schůzka Pracovní podskupiny Spektrum - středa 7. 2. 2018 od 10:00 v ČTÚ

V příloze tohoto příspěvku naleznete prezentace, promítnuté dne 7.2. 2018 v rámci schůzky Pracovní podskupiny Spektrum, spolu s dotazníkem k otevřeným datům (termín do 23. 2. 2018).

Pečlivé odůvodnění vašich odpovědí je vítáno, veškeré reakce budou náležitě vyhodnoceny a využity během přípravy návrhů řešení otevřených dat ve spektru.