eKLEP v3: Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen osobám se zvláštními sociálními potřebami a o změně nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh" od "Ministerstvo průmyslu a obchod

K interním připomínkám zveřejňujeme návrh Nařízení Vlády, které reaguje na připravovanou novelu Zákona o elektronických komunikacích a zavádí další změny s možným přímým dopadem na naše podnikání.

Připomínky můžete zasílat do 10. září 2021 emailovou adresu vybor@vnictp.cz 
 

 

DETAILNÍ INFORMACE:

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen osobám se zvláštními sociálními potřebami a o změně nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.

Předkladatel materiálu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel:
Č.j. předkladatele: MPO 580457/21/71600/01000
Připomínkové řízení probíhá od: 30.08.2021 do 20.09.2021
Poznámka:

Odkaz na materiál v eKLEP pro veřejnost (https://apps.odok.cz/veklep)
Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost má URL:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC67F8WPV