ESD - pololetní formulář ART221

Český telekomunikační úřad nás informoval o několika změnách v pravidelném sběru dat pomocí systému Elektronického sběru dat za první pololetí 2022 prostřednictvím formuláře ART221 – Služby poskytované v elektronických komunikacích (dále jen „formulář ART221“).

Níže uvádíme soupis provedených úprav, které nepředstavují žádné zásadní změny.

Jedná se úpravy v sekci 1. Hlasová komunikační služba – pevná a v sekci 5. Mobilní služby a služby M2M. V případě ostatních sekcí (2. Služba přístupu k internetu v pevném místě, 3. Služba vysokokvalitního přístupu k internetu v pevném místě, 4. Datové služby, 7. Balíčky služeb) k žádným změnám nad rámec formulačních úprav souvisejících s transpoziční novelou zákona o elektronických komunikacích (terminologické zpřesnění) nedochází.

Konkrétní změny:

Sekce 1. Hlasová komunikační služba – pevná

§  odstranění ukazatelů Údaje o veřejných telefonních automatech a ostatních stanicích v ř. 17 ve sloupcích c a d.

Sekce 5. Mobilní služby a služby M2M

§  odstranění ukazatelů o objemu přenesených dat v 3G sítích v GB v ř. 22 a 23 ve sloupci d.

§  přidání ukazatelů o objemu přenesených dat v 5G sítích v GB do části Služba přístupu k internetu – mobilní v ř. 22 a 23 ve sloupci e.

Uvedené změny se projeví i v přílohách 1 a 2 ve sloupci l.

 

Veškeré výše popsané změny jsou obsaženy v přiloženém vzoru pololetního formuláře „ART221_vzor_formulare.xlsx“, přičemž úpravy vztahující se k rozsahu sledovaných ukazatelů jsou odlišeny modrým písmem.

Soubory ke stažení