ESD - přihlašování prostřednictvím el. identity

Přicházíme s novinkou, že od 24. 8. 2022  lze do systému Elektronického sběru dat se přihlásit také ověřením elektronické identity prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – tzv. Identita občana - www.identitaobcana.cz -  a následným propojením se stávajícím uživatelským účtem v systému ESD zadáním dříve využívaných přihlašovacích údajů. 

Od 1. 1. 2023 bude přihlášení do systému ESD pro občany států, které implementovaly nařízení eIDAS (včetně ČR), možné pouze ověřením elektronické identity prostřednictvím výše popsaného postupu. Nařízení eIDAS je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.