EU 4/21 Sdílení dat v EU – Společné evropské datové prostory (nová pravidla), T: 22.1.2021

Na vědomí členské základně:

 

Vážení členové sekce, připomínkovatelé,

zasílám vám k připomínkování Návrh nařízení k novým pravidlům Sdílení dat v EU – Společné evropské datové prostory: https://www.komora.cz/legislation/eu-4-21-sdileni-dat-v-eu-spolecne-evropske-datove-prostory-nova-pravidla-t22-1-2021/.

Komise usiluje o vytvoření jednotného trhu s údaji, na němž budou moci být údaje od veřejných subjektů, podniků a občanů využívány bezpečně a spravedlivě ve společném zájmu.

V rámci této iniciativy vzniknou pravidla pro společné evropské datové prostory (pro oblasti jako životní prostředí, energetika či zemědělství) s cílem:

  • zlepšit využívání veřejně přístupných údajů pro výzkum ve společném zájmu
  • podpořit dobrovolné sdílení údajů jednotlivci
  • vytvořit struktury, které umožní klíčovým organizacím údaje sdílet.

 

V příloze naleznete dokumenty – EU 4_21 EK Návrh nařízení a EU 4_21 EK Souhrn zprávy o posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 22. 1. 2021.

Soubory ke stažení