Evropská unie zveřejnila nová pravidla pro VoD služby i televizní reklamu

Úvodní diskuze k transpozici Směrnice 2018/1808, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o  audiovizuálních mediálních službách - AVMS

Informace k transpozici AVMSD

  • v gesci MK (Artuš Rejent – ředitel odboru médií a audiovize), Kateřina Kalistová – náměstkyně ministra
  • 31.1.2019 proběhlo již druhé jednání na MK
  • během února je možné zaslat připomínky/návrhy k jednotlivým článkům; ministerstvo nemá zatím u některých institutů jasno

31.1.2019 se diskutovalo

  • Kodexy chování = koregulace/samoregulace. MK zatím nemá jasno jak uchopí. Odkaz na Privacy sektor – implementace obdobných kodexů; využití pro nadnárodní společnosti…
  • čl. 6a – zpřísnění podmínek VOD – labeling
  • čl. 7 – nárůst pořadů pro zrakově postižené – audiodeskripce
  • čl. 7a boj proti dezinformacím

 

Draft znění novely zákona – pracovní bude zaslána během jara.

Úvodní diskuse ke směrnici AVMS - (EU) 2018/1808 naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.