Formulář - ohlášení podnikání - povinnost do 30. června 2022

Vážení kolegové, 

 

Úřad konečně zveřejnil (po uzavřeném Workshopu pro asociace se zákazem nahrávání pro účely informování trhu) elektronický formulář pro splnění povinnosti pro všechny podnikatele. 

 

Protože si nejsem jist, zda tuto informaci máte všichni k dispozici, zasílám pro jistotu souhrnnou informaci k ohlašování podnikání a povinnosti pro všechny stávající operátory podle novely zákona o elektronických komunikacích, která nabyla účinnosti 1. ledna 2022. https://www.ctu.cz/oznamovani-podnikani

 

Nový formulář k oznámení podnikání podle § 13 zákona o elektronických komunikacích naleznete zde - https://epekform.ctu.cz/Epek/Krok1 

 

Formulář slouží i k oznamování změn údajů uvedených v oznámení, ukončení podnikání, jeho přerušení nebo opětovného zahájení. 

 

A pozor - i když jste provedli ohlášení v minulosti a neplánujete nějaké změny, nezapomeňte na přechodné ustanovení č. 8 výše uvedené novely - viz screenshot. To znamená, všichni máte povinnost předložit oznámení na elektronickém formuláři a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona - to znamená do 30. června 2022! 

 

Bližší informace k vyplnění zveřejnil ČTŮ zde - https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-new/formulare/oznamovaci-povinnost-a-evidence/informace-k-vyplnovani-formulare-oznameni-podnikani-v-ek.pdf