GBER

Vážení kolegové, 

 

prosím věnujte prosím pozornost veřejné konzultaci ke změně GBER, tedy Blokové výjimce, podle které se čerpají dotace. 

 

Termín veřejné konzultace je: 11.05.2020 to 06.07.2020

 

Je nutné věnovat pozornost zejména tomuto textu návrhu:

 

  „138) „přístupovými sítěmi nové generace (NGA)“ se rozumějí vyspělé sítě, které mají alespoň tyto vlastnosti: i) spolehlivé poskytování služeb při současném zajištění velmi vysoké rychlosti na účastníka – pomocí páteřní sítě z optických vláken (nebo rovnocenné technologie) a v dostatečné blízkosti prostorů uživatele tak, aby se zajistilo skutečné vysokorychlostní připojení; ii) podpora nejrůznějších vyspělých digitálních služeb včetně konvergovaných služeb spočívajících plně na technologii IP a iii) podstatně vyšší rychlost uploadu (ve srovnání se základními širokopásmovými sítěmi). 

V současném stadiu vývoje trhu a technologií jsou sítěmi NGA: 

a) přístupové sítě z optických vláken (FTTx), 

b) vyspělé modernizované kabelové sítě a 

c) některé vyspělé bezdrátové přístupové sítě, díky kterým lze účastníkovi poskytnout spolehlivé vysokorychlostní připojení. 

Sítě NGA zahrnují sítě schopné zajistit rychlosti uploadu a downloadu 1 Gb/s.

 

Odkazy na sítě NGA zahrnují sítě páteřního propojení nové generace (NGN), pokud jsou nezbytné pro zavádění sítí NGA;“; d) vkládá se nový bod 138a, který zní: „138a) „sítěmi páteřního propojení nové generace (NGN)“ se rozumějí vyspělé sítě páteřního propojení (backhaul), které mohou podpořit zavádění sítí NGA prostřednictvím optického vlákna (nebo rovnocenné technologie);“; e) doplňují se nové body 166 až 178, které znějí: CS 6 CS „  

 

Odkazy na celý text: 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/consultation_document_cs.pdf

 

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek
VNICTP z.s.