I s použitím našich dat ze vzdálených částí českých internetových sítí pracoval kolega Adam Golecky ze sdružení NIX.cz.

I s použitím našich dat ze vzdálených částí českých internetových sítí pracoval kolega Adam Golecky ze sdružení NIX.cz.

České sítě jsou připravené i na větší zátěž, nežli právě zažíváme. Žádné celospolečenské riziko nehrozí.

 

Je však jisté, že v malých částech republiky jsou nedostatečné přípojné kapacity. Je nutné odstranit některé bariéry pro jejich výstavbu.

 

1) Podstatně snížit cenu účtovaných služebností, a to zejména ze strany státu a krajů.

 

2) Odstranit vysoké poplatky, odváděné státu, za provoz rádiových spojů. Tyto přivádějí potřebnou internetovou konektivitu do vzdálenějších obcí, kterých jsou tisíce. Stát by si měl účtovat pouze částku, spojenou s administrativou těchto frekvencí

 

3) Pokračovat v odstraňování bariér v souvislosti s legislativou.

 

Posílení přípojných sítí elektronických komunikací do vzdálených oblastí je klíčová operace v rozvoji sítí elektronických komunikací v českých regionech.

 

https://youtu.be/_xg2Gm7UrFY