ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. srpna 2021 V. Výzvu programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, která je zaměřena na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích.

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2021/ict-a-sdilene-sluzby---v--vyzva---digitalni-podnik--262876/