IDATE a schůzka s Platformou

IDATE, která je odpovědná za sběr dat o penetraci FTTH/FTTB přípojek pro FTTH Council a dál plynou do analýz EK, souhlasí se schůzkou v Praze na konci září či začátkem října. 

Bylo zažádáno o souhlas se svoláním Platformy, po vyjasnění termínu příjezdu bude požádáno o schůzku s odpovědnými pracovníky MPO/ČTÚ. CETIN požádal o samostatnou schůzku.