Informace asociacím, informace na internet - implementace CC +383 (Kosovo)

Český telekomunikační úřad obdržel prostřednictvím kontaktní sítě BEREC informaci kosovského regulačního úřadu ARKEP (Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications), že Kosovu byl Mezinárodní telekomunikační unií ITU přidělen kód země (Country Code) +383 v souladu s doporučením ITU-T E.164. Informace o přidělení kódu byla publikována ve věstníku ITU Operational Bulletin č. 1114 ze dne
15. 12. 2016.

Dle sdělení ARKEPu byl kód +383 v Kosovu plně implementován v pevných i mobilních telekomunikačních sítích k 15. 1. 2019.  ARKEP proto žádá všechny operátory, kteří tak dosud nečiní, aby telekomunikační provoz do Kosova směrovali výlučně prostřednictvím kódu země +383. Žádost regulačního úřadu ARKEP v plném znění ze dne 3. 9. 2019 je obsahem přílohy.

Pokud provozujete IP telefonii, může být tato zpráva důležitá.

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.