Informace o doplňujícím sběru dat, datová věta pro GSD, formulář ATR 183

V příloze tohoto příspěvku naleznete formulář pro sběr dat, který si, prosím, pečlivě prostudujte, a případně připravte Vaše systémy pro možnost exportu těchto dat s předstihem. 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zajistí ve druhém čtvrtletí letošního roku na žádost Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za účelem přípravy dotačního programu na podporu poptávky realizaci geografického sběru dat o poskytovaných službách přístupu k internetu s určeným parametrem kvality v rychlostním intervalu „od 30 Mbit/s (včetně) do 100 Mbit/s“ a „od 100 Mbit/s (včetně)“ v podrobném členění na adresní místa.

Odborná veřejnost byla prostřednictvím sektorových asociací o záměru provedení tohoto doplňujícího sběru dat informována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v závěru roku 2018. Formální žádost o předání předmětných dat ve formuláři ART183 – Poskytované služby přístupu k internetu – doplňující formulář (dále jen „formulář ART183“) podle § 115 zákona o elektronických komunikacích byla dotčeným podnikatelům v elektronických komunikacích distribuována v průběhu ledna 2019 společně se standardní žádostí o předání dat prostřednictvím formuláře ART182 – Služby poskytované v elektronických komunikacích (dále jen „formulář ART182“).

Data o poskytovaných službách platná k 31. prosinci 2018 budou sbírána prostřednictvím nového formuláře ART183, který doplní pravidelný sběr dat prostřednictvím formuláře ART182.

Formulář ART183 bude v systému Elektronického sběru dat (ESD) přidělen dotčeným podnikatelům nejpozději dne 1. dubna 2019. Termín odevzdání je stanoven nejpozději do 20. května 2019.

Úřad připravil již nyní vzor formuláře ART183 a datovou větu tak, aby umožnil povinným subjektům delší čas na přípravu předání požadovaných údajů. V příloze tohoto e-mailu Vám vzor formuláře ART83 společně s příslušnou datovou větou zasílám k využití a dovoluji si požádat o jeho distribuci členům Vaší asociace. Vzor formuláře včetně datové věty bude zveřejněn také na webové stránce Úřadu.

Soubory ke stažení

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.