Informace o nařízení Rady EU o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

 

Po poradách zveřejňujeme shrnutí od Jaromíra Nováka z NIX.cz a upozorňujeme, že blokování na úrovní webových adres - odkazů prozatím nebylo požadováno v takové právní síle, aby překonalo Nařízení 2120/2015 o Síťové neutralitě. Máme však zprávu, že požadavek bude brzy upřesněný a je pravděpodobné, že BEREC vytvoří závazný dokument. 

 

O dalším vývoji vás budeme informovat. . 

-----
v Úředním věstníku včera oficiálně vyšlo nařízení Rady EU č. 2022/350, kterým se mění nařízení č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Nařízení vstoupilo v platnost 2. března 2022.

 

Text znění nařízení naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:065:FULL&from=EN

 

Toto opatření se týká dle textu nařízení zákazu vysílání subjektů vyjmenovaných v příloze nařízení (viz níže). Vysíláním je míněno vysílání přes všechny možné platformy. Pokusili jsme se zpřehlednit text rozkreslením do obrázku (viz níže). 

 

 

Nicméně v současné době probíhá komunikace napříč EU a například francouzské ministerstvo zastává názor, že i když text není zcela jasný (eufemisticky řečeno), záměrem Rady a Evropské komise bylo zablokovat také všechny webové stránky těchto médií. Tento názor uplatnila v komunikaci i Evropská komise.

 

Stanovisko FR ministerstva: “The notion of broadcasting in the Regulation is broader than the notion of “television broadcasting” in AVMSD. This flows, in particular, from the reference to “any content”, which goes well beyond “linear audiovisual media service“, meaning “an audiovisual media service provided by a media service provider for simultaneous viewing of programmes on the basis of a programme schedule“ (point (e) of Article 1(1) AVMSD). The prohibition targets operators transmitting or distributing any type of content in the broadest possible meaning (long videos, short video extracts, news items, radio, etc.), regardless of the means of transmission or distribution (including online).

The terms ‘facilitate or otherwise contribute to’ are also meant to cover the dissemination of content provided, in particular, by Sputnik as a news agency to other media outlets.”

 

 

Subjekty na seznamu:

  • RT – Russia Today v angličtině
  • RT – Russia Today Spojené království
  • RT – Russia Today Německo
  • RT – Russia Today Francie
  • RT – Russia Today Španělsko
  • Sputnik

 

Ke stažení je také dopis z Ministerstva vnitra České republiky z 1.3.2022 o blokaci dezinformačních webu adresovaný představitelů NIX.cz

Soubory ke stažení

dopismv-nix001.pdf(256.77 KB)