Informace o zahájení veřejné konzultace návrhu rozhodnutí o uložení povinností zvláštních cen v rámci US

Český telekomunikační úřad zveřejnil dne 16. listopadu 2021 na diskuzním místě návrh rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen společnosti O2 Czech Republic, a.s. v rámci univerzální služby.

 

S ohledem na skutečnost, že povinnost poskytovat v současnosti uloženou dílčí službu zvláštních cen je uložena pouze do 31. prosince 2021, přistoupil Úřad ke zkrácení lhůty pro uplatnění připomínek v rámci veřejné konzultace, a to na 5 pracovních dní. V případě, že by ke zkrácení nedošlo, nebylo by možné uskutečnit všechny potřebné kroky vyžadované právním řádem a vydat do doby konce platnosti stávajícího rozhodnutí nové rozhodnutí tak, aby nedošlo k přerušení poskytování služby osobám se zvláštními sociálními potřebami.

 

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 24. listopadu 2021.